Slutlig dom i frågan väntas i sommar. Bilden är ett kollage.

Bild: EU-domstolen / News Øresund

Hoppa till artikelns andra spalt.

Fortsatt snusförbud i EU föreslås

EU-domstolens generaladvokat säger i ett preliminärt utlåtande nej till Swedish Matchs begäran om att få  sälja snus i resten av EU.

En av EU-domstolens generaladvokater, dansken Henrik Saugmandsgaard Øe, lämnade på torsdagen sitt utlåtande i ett fall som rör det svenska tobaksföretaget Swedish Matchs förfrågan om att får exportera snus till resten av EU.

”Saugmandsgaard Øe anser att förbudet att införa tobak för oralt bruk på marknaden är giltigt”, heter det.

Sverige har ett undantag från EU:s snusförbud och Swedish Match har länge försök sälja sina produkter i resten av EU.

– Vi är besvikna på förslaget och hoppas att domstolen ska göra en annan bedömning, sade Marie-Louise Heiman, chefsjurist på Swedish Match, i ett uttalande.

Utlåtanden från domstolens generaladvokater är inte bindande men ger en fingervisning om hur domstolen kan fälla utslag. Slutlig dom väntas i sommar.