Hoppa till artikelns andra spalt.

Höga dödstal riskerar EU-mål

Under de senaste fem åren har antalet trafikdöda i EU-länderna bara minskat marginellt. Nu hotas målet om en halvering av trafikdöda till 2020.

2010 enades EU-länderna om att halvera antalet dödsoffer på vägarna till år 2020. Men trots en tydlig inledande minskning av antalet förolyckade ser det målet i dag inte ut att nås enligt unionens transportkommissionär Violeta Bulc.

– Jag är rädd att vi inte når det, sade Bulc på tisdagen i samband med att den senaste rapporten om trafiksäkerhet i medlemsländerna för 2017 presenterades.

Sedan 2013 har antalet trafikdöda i EU per år bara minskat något. Om trenden med minskade dödsfall under de senaste två åren håller i sig kommer det ta ända till 2041 innan målet om en halvering är nått.

Sverige i topp

Trots att målet inte ser ut att nås är trenden positiv med allt färre som dör i trafiken i medlemsländerna. Under fjolåret hade Sverige, liksom året dessförinnan, det lägsta dödstalet i EU. I Sverige dog hälften så många som genomsnittet i medlemsländer sett till befolkningsstorleken.

I nästan alla medlemsländer minskar antalet trafikdöda år för år samtidigt som skillnaderna mellan dem blivit allt mindre. I början av 1990-talet var risken att dö i en trafikolycka åtta gånger större i det farligaste landet medan skillnaden i dag är fyra gånger så stor.

Men två EU-länder står ut i statistiken och har haft en sämre utveckling.

– Vi har två medlemsländer som är riktigt, riktigt dåliga när det gäller vägstatistik, Rumänien och Bulgarien, sade transportkommissionär Bulc.

Stora kostnader

EU-kommissionen uppskattar att alla dödsfall och allvarliga skador i samband med trafikolyckor årligen kostar samhället mer än en svensk statsbudget.

I maj presenterar EU-kommissionen ett nytt lagpaket som bland annat syftar till att minska trafikolyckor.