Hoppa till artikelns andra spalt.

Invandringspositiva svenskar sågar integrationen

Svenskar har den mest positiva synen på invandring i EU samtidigt är svenskar de mest kritiska till integrationen som de anser misslyckad.

Enligt opinionsmätningen Eurobarometern står Sverige och svenskarna står ut som de klart mest positiva till invandring. Flest svenskar i EU anser bland annat att utomeuropeiska invandrare är en möjlighet snarare än ett problem för landet och tre av fyra av svenskar anser sig ha en positiv syn på invandrares påverkan på samhället.

Eurobarometern pekar på ett samband mellan andelen invandrare i ett EU-land och synen på invandring.

”De tillfrågade i länder som Sverige, Storbritannien och Luxemburg, där andelen invandrare än högre än åtta procent, har en positiv syn, medan de i Ungern och Bulgarien, där andelen är under två procent, har en negativ syn på deras inverka på samhället”, heter det i undersökningen.

Svenskarna anser att invandrare hjälper till att ta jobb som ingen annan vill ha, berikar kulturlivet, stärker ekonomin och innovationen. Dock anser en majoritet, liksom i de flesta andra EU-länder, att brottsligheten ökar med invandring.

Annons

I Eurobarometern är även svenskarna bland dem som i högst grad interagerar med invandrare och är bekväma med invandrare i sociala situationer.

Integrationen misslyckad

Samtidigt som svenskarna har en generellt positiv syn på invandring är de väldigt kritiska till hur integrationen fungerar. Nästan tre av fyra svenskar anser att integrationen i landet varit misslyckad.

Eurobarometern kallar Sverige ett specialfall med hänvisning till att invånarna både har en av de mest positiva synerna på och erfarenheterna av invandrare och samtidigt anser att integrationen varit misslyckad.

Mer än hälften av de tillfrågade svenskarna anser dessutom att regeringen inte gör tillräckligt för att främja integrationen av invandrare i samhället. Det är den högsta nivån i EU.

Till sist konstaterar Eurobarometern att svenskarna var bland de bästa i EU att uppskatta andelen invandrare i sitt land, de prickade rätt med 0,3 procentenheter marginal (se faktaruta).