Annons

Per Hilmersson på TCO och Sophia Bengtsson på Svenskt Näringsliv är några av parterna som har invändningar på EU:s arbetsmarknadsförslag.

Per Hilmersson på TCO och Sophia Bengtsson på Svenskt Näringsliv är några av parterna som har invändningar på EU:s arbetsmarknadsförslag.

Bild: TCO / Svenskt Näringsliv

Ökad EU-styrning oroar svensk arbetsmarknad

Svenska fack och arbetsgivare ser med oro på de senaste EU-förslagen inom den sociala pelaren och de kommer lobba för att nya regler inte inskränker på den svenska modellen.

Att se till att de sociala riktlinjer som EU enades om på det sociala toppmötet i Göteborg i november förra året inte inskränker på den svenska modellen med kollektivavtal ligger i fokus för både fack och arbetsgivare i Sverige.

Europaportalen har frågat arbetsmarknadens parter om vad de ser som de viktigaste arbetsmarknadsfrågorna den närmsta tiden. Samtliga nämner den sociala pelaren och flera poängterar vikten av att de nya EU-förslagen inte hotar den svenska kollektivavtalsmodellen.

– En viktig fråga som vi jobbar med på EU-nivå men som vi inte tycker EU bör fokusera på är den ökade regleringsivern från EU-kommissionen på arbetsmarknadsområdet. Sveriges arbetsmarknadsmodell fungerar väl eftersom arbetsmarknadens parter förhandlar fram villkoren, säger Sophia Bengtsson som ansvarar för EU-frågor på Svenskt Näringsliv till Europaportalen.

I spåren av den sociala pelaren har EU-kommissionen lagt fram flera nya förslag på arbetsmarknadsområdet. I december föreslogs bättre villkor för europeiskaarbetstagare och i mars lade kommissionen förslag om en europeisk arbetsmyndighet och gav rekommendationer om socialt skydd som arbetslöshetsförsäkring och pensionsförmåner för arbetare med atypiska anställningar.  

Annons

– Det kommer ju en hel del [förslag] och det är väldigt detaljstyrt. Det tror jag vi kan lösa på annat sätt än att det ska bli EU-lagstiftning. Vi vill värna om den sociala dialogen, att vi kan lösa så mycket som möjligt samtalsvägen och att vi kan vara med och påverka, säger Magnus Lindström, chefsförhandlare på arbetsgivarföreningen KFO.

Även på fackliga SACO som företräder akademiker vill man begränsa möjligheten till lagstiftning inom den sociala pelaren.

På tjänstemännens organisation, TCO, välkomnas pelaren som ett instrument som kom kan vägleda EU-länderna i arbetsmarknadspolitiken. Men TCO har  samtidigt invändningar mot ett av förslagen som rör arbetsvillkor.

– Vi vänder oss framför allt emot en europeisk definition av arbetstagarbegreppet och inskränkningar i arbetsmarknadens parters möjlighet att i avtal reglera arbetsvillkoren. Vi jobbar nu för fullt med att påverka Europaparlamentet och rådet i denna fråga, säger TCO:s Europachef Per Hilmersson.