EU:s säkerhetskommissionär, britten Julian King. Arkivbild.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Terrorister ska stoppas med nya EU-regler

EU-kommissionen vill komma åt digitala spår som terrorister och kriminella lämnar efter sig på nätet.

EU-kommissionen lade på tisdagen fram ett antal lagförslag som ska hjälpa medlemsländerna att bekämpa terrorism och grov brottslighet.

– I dag ökar vi våra insatser för att ta ifrån brottslingar och terrorister de verktyg och resurser de behöver för att begå brott, sade EU-kommissionär Frans Timmermans.

Bland annat vill kommissionen att ID-kort ska innehålla uppgifter om fingeravtryck och ansiktsbilder, göra det lättare att komma åt bankkonton som används för att finansiera terrorister och skärpa regelverk för kemikalier som kan användas i bomber och kontrollen av skjutvapen.

– Genom att ge brottsbekämpande myndigheter tillgång till viktiga delar av finansiell information stänger vi ett annat kryphål som utnyttjas av terrorister och angriper dem där det verkligen gör skada – deras finanser, sade säkerhetskommissionär Julian King.

Tillgång till digitala spår

Brottsbekämpande myndigheter i EU-länderna ska även lättare kunna få tillgång till e-post, textmeddelanden och andra digitala dokument i molnet i andra medlemsländer.

– Vi kan inte tillåta brottslingar och terrorister att utnyttja moderna, elektroniska kommunikationstekniker för att dölja sin brottsliga verksamhet och undgå rättvisan, sade Timmermans.

Enligt förslaget måste nätföretag inom tio dagar svara på en myndighetsbegäran om tillgång till data. Den nuvarande gränserna är 120 dagar (via den europeiska utredningsordern) respektive tio månader (förfarandet för ömsesidig rättslig hjälp).

Förslagen skickas nu till lagstiftarna i EU-parlamentet och medlemsländerna innan de kan bli nya lagar.