Europaparlamentariker Gunnar Hökmark (M), Ida Eklund Lindvall, Rysslandsexpert på East Stratcom Taskforce och Martin Jönsson,  Dagens Nyheter.

Europaparlamentariker Gunnar Hökmark (M), Ida Eklund Lindvall, Rysslandsexpert på East Stratcom Taskforce och Martin Jönsson, Dagens Nyheter.

Bild: Monica Kleja

Försvarsministern varnar för ryska "fake news"

Mer rysk desinformation kan väntas inför det svenska valet i höst och det kommande EU-valet 2019.

– Effekten eller metoden får inte underskattas, varnade försvarsminister Peter Hultqvist på fredagen.  

Det finns en klar risk att Ryssland ökar sina aktiviteter i syfte att påverka svenska medborgare i valtider framöver. Det bedömer inte minst Ida Eklund Lindvall, Rysslandsexpert på East Stratcom Taskforce, som utgör en del av EU:s utrikestjänst.

Även försvarsminister Peter Hultqvist (S) är orolig. På kort sikt, tror hans att, de ryska påverkansoperationerna kan sikta mot att minska svenska medborgares tillförlit till svenska institutioner, som valmyndigheten.

– Syftet skulle kunna vara att underminera trovärdigheten i vårt demokratiska val, sade Hultqvist när han på fredagen gästade Europahuset i Stockholm och seminariet ”Falska nyheter och troll: Hur kan EU och Sverige skydda oss inför valet?”

Planterade nyheter, falska dokument och fiktiva personer på sociala medier är exempel element som Ryssland använder sig av och som svenska medborgare bör vara medvetna om, uppgav han.

Inför de kommande valen har de svenska myndigheterna därför i uppdrag att särskilt uppmärksamma och bevaka eventuella ryska dessinformationskampanjer.

Avskräckande exempel

Enligt Ida Eklund Lindvall används Sverige ofta i rysk desinformation, bland annat som avskräckande exempel.

– Man använder sig av existerande sprickor i samhället, och i Sverige utnyttjar man migrationspolitiken, uppgav hon på seminariet. Sverige beskrivs vara ett land i förfall eftersom vi som nation tagit emot många flyktingar.

– Och i förra veckan blev Svenska Idrottsförbundet utsatt för en kampanj i ryska media, där man hackat och manipulerat dokument, uppgav hon.

Enligt försvarsministern har det ryska tonläget också blivit tuffare på grund av det säkerhetspolitiska läget i omvärlden men också av andra orsaker.

Tuffare inrikespolitiskt

– Jag kan bara konstatera att det inrikespolitiska läget i Ryssland hårdnat.

Enligt försvarsministern syftar en del operationer inte bara till att påverka svenskar, utan också till att styra ryssarna i gemen och deras ”bild av verkligheten i förhållande till den egna befolkningen”.

Att beskriva Sverige som försvagat av exempelvis invandring skulle gynna ryska intressen att hålla samman nationen, och stärka bilden av Ryssland som en stark stat.

Att vår stora granne i öster jobbar med att informationspåverkan är inget nytt. Strategin har funnits länge.

– Det finns en historisk bakgrund påminde Peter Hultqvist, som också nämnde det ryska stödet till politiska partier och organisationer i andra länder som Nationella Fronten i Frankrike eller Nordiska motståndsrörelsen i Sverige.

– Därför får inte effekten eller metoden underskattas, sade han.

Också Gunnar Hökmark, moderat Europaparlamentariker, deltog i seminariet liksom Martin Jönsson, redaktionell utvecklingschef på Dagens Nyheter.

De var bland annat överens om att bolagen som står bakom sociala medier som Facebook och Twitter måste ta ett ökat ansvar för falska konton och robotkonton och vilka  bidrar till att sprida falsk eller missledande information.

– De sociala plattformarna måste bli bättre på att tala om vem som ligger bakom informationen, sade Gunnar Hökmark.