EU-kommissionär Valdis Dombrovskis vill skapa ett mer socialt EU med framtida budgetsatsningar.

EU-kommissionär Valdis Dombrovskis vill skapa ett mer socialt EU med framtida budgetsatsningar.

Bild: EU

Sociala satsningar i EU:s nya budget

EU-kommissionen pekade på stärkta sociala rättigheter när nya budgetförslag lades fram på onsdagen. Samtidigt får kommissionen kritik för neddragningar.

Vår ambition att skapa ett mer socialt EU avspeglas i de här förslagen, sade kommissionens vice ordförande Valdis Dombrovskis på dagens presskonferens där kommissionen presenterade nya beståndsdelar ur den föreslagna flerårsbudgeten för åren 2021-2027.   

Med hänvisning till den sociala pelaren som EU:s ledare enades om på toppmötet i Göteborg i november förra året föreslog kommissionen att 101,2 miljarder euro, drygt en biljon kronor, ska gå till EU:s äldsta fond: Europeiska socialfonden. Den stödjer sysselsättningen i EU-länderna och främjar ekonomisk och social sammanhållning.

Betydligt mindre pengar, drygt 17 miljarder kronor anslogs till fonden som ger stöd till arbetare som förlorat jobbet på grund av globaliseringen. Här föreslogs också nya regler så att även person som blivit uppsagda på grund av automatisering och digitalisering ska kunna få stöd och gränsen för antalet uppsagda sänks från 500 till 250.

Fokus i båda fonderna ska ligga på ungdomsarbetslöshet men också att få in nyanlända på arbetsmarknaden vilket kan spela roll för Sveriges tilldelning av EU-pengarna.

Kritik mot nedskärningar

Även om kommissionär Dombrovskis försäkrade att dagens förslag syftade till att ”skydda, stärka och försvara” europeiska medborgare så får kommissionen kritik.

Enligt EU-parlamentets beräkningar minskar den Europeiska socialfonden med sex procent. Den franska ledamoten Isabelle Thomas som ansvarar för frågan hos de europeiska socialdemokraterna i parlamentet var besviken och i ett uttalande beskrev hon budgeten som otillräcklig och olämplig för att möta framtidens behov.

Ökade anslag

Samtidigt föreslog kommissionen mer pengar till andra områden. En helt ny fond för rättsliga frågor, rättigheter och värden på nästan tio miljarder kronor ska skapas.

– Samhällena i EU måste i dag stå emot extremism, radikalisering och inre motsättningar och det är därför viktigare än någonsin att vi främjar, förstärker och försvarar rättvisa, rättigheter och EU:s värden, sade kommissionären med ansvar för rättsliga frågor, Věra Jourová.

Som tidigare annonserat fick också utbytesprogrammet Erasmus mer pengar i den framtida flerårsbudgeten. Genom dubblat anslag till motsvarande 310 miljarder kronor vill kommissionen genom programmet ”främja en europeisk identitet” bland unionens unga.  

– Vi måste stärka Erasmus. I över 30 år har det varit ett av de viktigaste programmen för det visar alla vad integrering handlar om, sade den finske kommissionären Jyrki Katainen som själv varit Erasmusstudent.