Annons

Hoppa till artikelns andra spalt.

Svenska EU-politiker vill slopa inre gränskontroller

Europaparlamentet är rädd att de inre gränskontrollerna mellan EU-länder som Sverige och Danmark kan äventyra den fria rörligheten och ytterst hela Schengensamarbetet.

EU-länders missbruk av tillfälliga inre gränskontroller måste stoppas. Det kräver EU-parlamentet i en icke bindande resolution som röstades igenom med bred majoritet på onsdagen. 15 av de 20  svenska parlamentariker röstade också för uttalandet, se faktaruta.

– Ett antal medlemsländer bryter mot regelverket genom att behålla gränskontroller längre än nödvändigt och sätter därigenom hela Schengensamarbetet på spel. Begränsningen av den fria rörligheten kan i längden bli ett hot mot EU:s sammanhållning, säger EU-parlamentariker Bodil Valero (MP) i ett uttalande.

Med hänvisning till hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten beslutade regeringen i början av maj att förlänga den svenska gränskontrollen i vissa delar av landet i sex månader till november. Därmed har de så kallade tillfälliga gränskontrollerna i Sverige varit i bruk i tre år.


Allt för enkelt
Europaparlamentet anser att det är allt för enkelt för en stat att införa gränskontroller mot andra EU-länder och att de medför stora kostnader och hotar den fria rörlighet inom Schengensamarbetet.

Schengensamarbetet, ett av EU:s viktigaste resultat, står vid en skiljeväg och det krävs kraftfulla och gemensamma åtgärder för att helt få tillbaka de fördelar det kan ge medborgarna, heter det i Europaparlamentets uttalande.