Regioner som tagit emot många flyktingar kan få mer EU-stöd.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Svenska vinnare och förlorare när EU-stöd fördelas

När en av EU:s största budgetposter ska fördelas väntas svenska regioner som tagit emot flyktingar få mer pengar än tidigare. Men även om stödet till Sverige inte minskar kan regioner, som Kalmar och Blekinge, höra till förlorarna.

Sverige föreslås få 2,1 miljarder euro, motsvarande 21,5 miljarder kronor, från EU:s regionalstöd mellan 2021-2027. Stödet som är en av de största posterna i nästa flerårsbudget syftar till att utjämna ekonomiska skillnader mellan fattiga och rika områden i unionen.

Totalt är det kommande anslaget till Sverige lika stort som i den nuvarande flerårsbudgeten enligt kommissionens beräkningar. Kommissionen föreslår dock flera förändringar som kan påverka svenska regioner på olika sätt.

Kriterierna för att få pengar ska ändras och förutom bruttonationalprodukten, BNP, per capita kommer man i större utsträckning än tidigare beakta klimat, ungdomsarbetslöshet samt migration och integration. Det sistnämnda väntas gynna de svenska regioner som tagit emot många flyktingar mellan 2013-2016. Enligt kommissionens tjänstemän kan regionerna få 400 euro per flykting och år, totalt alltså närmare 29 000 kr under sjuårsperioden per flykting.

– Det är vi väldigt positiva till då vi stått för ett stort mottagande, säger Ellinor Ivarsson, sakkunnig inom regional utveckling på Sveriges Kommuner och Landsting till Europaportalen.  

Andra svenska vinnare kan vara norrländska regioner då fokus fortsatt ska ligga på glesbygd och områden som jobbar mycket med utveckling och innovation vilket är ett prioriterat område för EU-kommissionen.

Regioner med sjögräns förlorare

Ellinor Ivarsson hyser dock oro för att andra svenska regioner som idag får stöd för gränsöverskridande samarbeten ska få minskat stöd. Kommissionen vill bara ge stöd till regioner med landgräns och inte som idag även till dem med sjögräns.

– Det skulle göra att det är ganska många svenska regioner som hamnar utanför just den typen av program, säger Ellinor Ivarsson.

Det gäller till exempel Kalmar och Blekingeregionen som idag deltar i ett samarbetsprogram med Polen.

Hur gränsprogrammet som omfattar Skåneregionen påverkas är oklart. Kommissionen pratar om att det ska finnas en fast länk mellan länderna. Om Öresundsbron mellan Sverige och Danmark definieras som fast länk är osäkert.

Pengar flyttas från Öst till Syd

Sett till hela EU föreslår kommissionen en sänkning av det totala regionalstödet till 373 miljarder euro, motsvarande 3,8 biljoner kronor.

Generellt kommer medlemsländer i södra EU få mer stöd medan Central- och Östeuropa får mindre. Det förklaras delvis med de nya kriterierna där Syd har högre arbetslöshet och har tagit emot fler flyktingar men också med den ekonomiska utvecklingen. Medan Sydeuropa har drabbats hårt av den ekonomiska krisen har BNP per capita ökat kraftigt i Öst och länderna är helt enkelt inte lika fattiga som när den nuvarande flerårsbudgeten föreslogs.

På tisdagens presskonferens poängterade kommissionären med ansvar för regionalpolitiken, Corina Crețu, att en större andel av regionalstödet kommer gå till de allra fattigaste regionerna.

Hennes finske kollega, Jyrki Katainen, som ofta pratar i termer av finansiella hävstänger och att EU-pengar ska få andra aktörer att satsa pengar menade att man inte ska stirra sig blind på att det totala regionalstödet kommer minskar med ungefär tio procent.

– Det kommer trigga större investeringar med hjälp av privata och publika resurser, sade Katainen.

 

Så mycket får varje EU-land

Länderna är sorterade efter vilka som får ökade anslag till de som får minskat regionalt EU-stöd.

Sju länder föreslås ökat stöd, sex länder däribland Sverige ges oförändrat regionalstöd och 14 EU-länder få minskat stöd.

 Land  Regionalstöd 2021-27*   Förändring (%)
Bulgarien 8,9   8
Grekland 19,2    8
Rumänien 27,2  8
Italien 38,6   6
Finland 1,6  5
Spanien 34,0 5
Cypern 0,9 2
Sverige 2,1 0
Belgien  2,4  0
Danmark 0,6 0
Luxemburg 0,06 0
Nederländerna 1,4 0
Österrike 1,3 0
Frankrike 16,0 -5
Kroatien  8,7 -6
Portugal 21,2  -7
Slovenien 3,1 -9
Irland 1,1 -13
Lettland 4,3 -13
Tyskland  15,7 -21
Slovakien 11,8 -22
Polen 64,4 -23
Tjeckien  17,8      -24
Estland 2,9  -24
Litauen 5,6  -24
Ungern 17,9   -24
Malta  0,6 -24

               

                                           

                                      

                                        

                                             

                                              

                                            

                                               

                                              

                                            

                                            

                                      

                                 

                                         

 

   

                                      

                                       

                                            

                                        

                                   

                                    

                                                                  

*miljarder euro. 2018 års prisnivå

Källa: EU-kommissionen 30 maj 2018.