Flera EU-kommissionär lade i samlad trupp fram nya budgetförslag på onsdagen.

Flera EU-kommissionär lade i samlad trupp fram nya budgetförslag på onsdagen.

Bild: EU

Nya biljoner för investeringar i EU

EU-kommissionen lägger fram tre nya budgetförslag däribland ett nytt investeringsprogram där EU-garantier ska trigga över sex biljoner kronor i investeringar.  

– Vi förenklar och gör mer med mindre, sade EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker i ett skriftligt uttalande i samband med att kommissionen på onsdagen lade fram nya detaljförslag om hur pengarna i EU:s framtida budget ska fördelas mellan 2021–2027.

Enligt dagens förslag ska en del användas för att få fart på den europeiska investeringsviljan som fortfarande är lägre än tiden före finanskrisen 2008.

Kommissionen vill samla 14 av EU:s nuvarande finansieringsprogram under ett och samma paraply kallat Invest EU. Med den så kallade Junckerfonden som modell ska EU-budgeten ge garantier som genom tillskott av offentliga medel och privat kapital ska mobilisera investeringar på 650 miljarder euro, motsvarande 6,6 biljoner kronor, under de sju budgetåren.

Tanken är att alla finansieringsprogram inom Invest EU ska följa samma regler och jobba mot samma uppsatta mål, se faktaruta. De ska också ha ett gemensamt rådgivningscentrum och en gemensam databas där investerare ska kunna hitta intressant projekt att satsa pengar på.

Medlemsländerna kan också välja att kanalisera delar av sitt sammanhållningsstöd genom programmet och dess garanti vilket enligt kommissionen kan ge ”mer kraftfulla nationella och regionala investeringar”.

”Rymden är viktig”

Samma princip appliceras på EU:s olika rymdprogram som i ett annat förslag slås samman till ett med en samlad budget på 16 miljarder euro, se faktaruta. Det är en ökning jämfört med dagens nivå.

Industri- och entreprenörskapskommissionären Elżbieta Bieńkowska påpekar att rymden är viktig och att mer än tio procent av EU:s samlade ekonomi redan idag är beroende av rymdtjänster. Med rymddata ska man bland annat kunna utveckla självkörande bilar och bättre mäta utsläpp och klimatförändringar.  

Pengar till infrastruktur

Kommissionen lade också fram förslag om ökade anslag till fonden för ett sammanlänkat Europa. Fonden föreslås få en budget på 42,3 miljarder euro, motsvarande 430 miljarder kronor, där största delen ska gå till gränsöverskridande transportnät. En mindre del ska gå digitalisering och energi och bland annat användas för att koppla samman Baltikum med det europeiska elnätet.  

Enligt förslaget ska det bli ökat fokus på miljösatsningar - 60 procent av budgeten ska avsättas för att nå klimatmål.

– Tack vare detta förslag kommer vi att kunna bygga den infrastruktur som vi behöver för övergången till ren energi och för att uppfylla våra ambitiösa klimat- och energimål till 2030, sade klimatkommissionären Miguel Arias Cañete.