Landsbygsminister Sven-Erik Bucht i samtal med kommissionären Karmenu Vella.

Landsbygsminister Sven-Erik Bucht i samtal med kommissionären Karmenu Vella.

Bild: EU

Oenighet om EU:s jordbruksstöd

Sverige välkomnar försöken att modernisera EU:s jordbrukspolitik med ökade satsningar på klimat, forskning och utveckling. Men regeringen hade velat se större nedskärningar totalt sett samtidigt som den är kritisk till minskat stöd för större gårdar.

Taken är vi kritiska till. De kanske inte drabbar Sverige så hårt men det finns anledning att lyfta frågan, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht på måndagens EU-mötet i Luxemburg där man ska ha en första diskussion om kommissionens förslag till förändringar av den gemensamma jordbrukspolitiken inom ramen för nästa flerårsbudget för åren 2021-2027.  

Kommissionen har bland annat föreslagit ett tak för gårdsstödet - EU-bidrag som går direkt till lantbrukare. Kommissionen tänker sig ett maxbelopp på upp till 100 000 euro, drygt en miljon kronor. Som Sven-Erik Bucht antyder kommer det inte drabba så många svenska gårdar, bara en bråkdel av de som får EU-stöd men på Lantbrukarnas Riksförbund är man ändå kritisk eftersom många gårdar har tvingats att gå samman för att överleva och de större producenterna står också för en betydande del av livsmedelsproduktionen.

Svenska regeringen varnar i sin tur för att maxbelopp kan krångla till jordbrukspolitiken och man vill hellre att medlemsländerna själva bestämmer om det ska vara ett tak eller inte. Men här går åsikterna bland medlemsländerna isär.     

– Där är det ju väldigt olika uppfattning. Vi har ju många länder som har väldigt mycket små jordbruk, det gäller att förklara för dem att det här kan hämma rationalisering också, säger Bucht.  

Sverige riktar också kritik mot förslaget att minska EU:s jordbruksbudget med fem procent vilket anses otillräckligt. Regeringen har dock inte angett något eget mål för nedskärning av jordbruksbudgeten. Däremot säger regeringen att den följer frågan noga då de största nedskärningarna ska ske inom landsbygdsprogrammet där Sverige haft stora stödprogram.

Sverige välkomnar dock kommissionens förslag vad gäller modernisering av jordbrukspolitiken med ökat fokus på klimatåtgärder, forskning och utveckling.

Får inte dra ut på tiden

EU-kommissionen har tryckt på för att medlemsländerna ska enas om flerårsbudgeten inklusive den gemensamma jordbrukspolitiken innan EU-valet i maj nästa år. Flera länder, däribland Sverige, ser det som en väldigt tajt tidsplan givet att förhandlingarna väntas bli ovanligt tuffa och man vill inte skynda igenom viktiga förhandlingar.

Landbyggdsminister Sven-Erik Bucht betonar dock vikten av att enas om jordbrukspolitiken i god tid.

– Det är viktigt att vi får en process som inte drar ut på tiden så vi inte hamnar i samma dilemma som under den här programperioden [2014-2020]. Vi kan inte hålla på på det här sättet, att vi går in i förhandlingar och vi är inte ens klara när programperioden är slut. Det ställer till det för lantbrukarna och stödsystemet, säger Bucht.