EU-parlamentarikerna Jytte Guteland (S) och Max Andersson (MP) är kritiska till artiklarna 11 och 13.

Bild: Europaparlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Omstridd upphovsrättsreform fick stöd

Google och Facebook måste installera filter mot olovligt uppladdat material. Europaparlamentets rättsliga utskott röstade på onsdagen för det  kontroversiella förslaget till upphovsrättsreform. Men flera detaljer i beslutet är oklara.

Två artiklar var särskilt omstridda när EU-parlamentets rättsliga utskott på onsdagen röstade om förslaget till ett nytt upphovsrättsdirektiv.

Det gällde artikel 13 – som handlar om att internetplattformar måste kunna känna igen och blockera olovligt uppladdade bilder, filmer eller låtar – och om artikel 11, som ger tidningsutgivare nya och egna rättigheter inom upphovsrätten.

En majoritet i utskottet röstade i bägge fallen för den tyske parlamentsledamoten kristdemokraten Alex Voss förslag. Innan det kan bli verklighet återstår dock en lång lagstiftningsprocess.

– Min grupp, den socialdemokratiska gruppen, röstade emot artikel 13. Anledningen är att vi är besvikna över innehållet i förslaget och eftersom det återstår många frågetecken att reda ut, sade europaparlamentarikern Jytte Guteland (S) till Europaportalen efter omröstningen.

Enligt Jytte Guteland lade Voss till flera oväntade ändringar i förhållande till det förslaget som EU-kommissionen och ministerrådet står bakom.

”Rättsosäkert”

– Det blev ett rättsosäkert beslut i det rättsliga utskottet, säger hon och uppger att hon kommer att verka för ett annat beslut.

Bland annat, anser hon, att förslaget innehåller otydliga gränsdragningar huruvida både internetjättar och mindre bolag ska tvingas införa filter.

Tanken med reformen är att se till att de som äger rättigheterna till konstnärliga verk får betalt när dessa används på internet exempelvis i inlägg på sociala medier, memer, eller bloggar.

Kritiker befarar att yttrandefriheten kommer i kläm när inlägg som innehåller upphovsrättsskyddat material raderas. Men redan i dag måste sådana inläggas tas bort om rättighetsinnehavaren säger nej. Och Youtube har utvecklat ett eget filter som möjliggör ekonomisk ersättning.

Den socialdemokratiska gruppen, liksom den Gröna gruppen röstade också emot artikel 11, som ger tidningsutgivare en egen upphovsrätt.

Annons

Fel väg att gå

Såväl Jytte Guteland, suppleant i rättsliga utskottet, som Max Andersson (MP), ordinarie ledamot, menar att detta är fel väg att gå för att skapa balans mellan europeiska och amerikanska mediebolag och minska de senares dominans när det gäller onlinetjänster.

Max Andersson:

– Skälet är till att den Gröna gruppen röstade nej är att vi är oroliga för att artiklarna 11 och 13 kommer ställa till med väldigt mycket skada för ganska lite nytta.

I det framröstade förslaget anges att nyhetslänkar inte omfattas av tidningsutgivarnas upphovsrätt, därmed skulle det fortfarande gå att dela länkar till nyhetsartiklar och videor från mediebolag utan att betala för detta.

Men Max Andersson menar att finns oklarheter kring huruvida länkar som innehåller långa rubriker ändå skulle kunna omfattas.

Även Jytte Gotland är mycket kritisk till artikel 11.

– Risken här är att mindre mediebolag, de som bloggar och andra som vill ha många besökare på internet kan slås ut när de får svårt att använda stora mediekoncerners skyddade material som i dag är gratis. Jag är rädd att förslaget kan slå mot mångfalden av journalistik och gynna fake news, säger hon.

Kan förkastas

Den 2 juli ska EU-parlamentet i sin helhet rösta om förslaget ska gå vidare till förhandlingar med ministerrådet och kommissionen eller om det ska förkastas och gå tillbaka till rättsliga utskottet för ny behandling.

Patrik Sundberg, rättssakkunnig på justitiedepartementet, som varit med att förhandla om direktivet i ministerrådet på den svenska regeringens uppdrag, vill inte i dag kommentera resultatet i parlamentet:

– Det är tekniskt komplicerat och vi behöver göra en noggrann analys, säger han.