Hoppa till artikelns andra spalt.

Svenskarnas EU-stöd dämpas

Samtidigt som svenskarnas syn på EU-medlemskapet blivit mindre positiv har motståndet mot att gå med i eurosamarbetet luckrats upp något.

I Statistiska centralbyrån, SCB:s, stora vårundersökning svarar drygt 52 procent av de tillfrågade att de i huvudsak är för det svenska EU-medlemskapet. Det är en minskning jämfört med rekordmätningen från förra hösten.

Men samtidigt har stödet för att Sverige ska gå med i valutasamarbetet ökat något till drygt 20 procent. Det är mer än en fördubbling i stödet sedan bottennoteringen på hösten 2012 under brinnande eurokris. Fortfarande har dock euromotståndet en kraftig ledning i opinionen.

Ingen EU-diskussion i Sverige

Magnus Blomgren, docent i statsvetenskap vid Umeå universitet, menar att man inte bör dra för stora växlar av sådana förändringarna eftersom båda frågorna –svenskt EU-medlemskap och eurosamarbetet – enligt honom är politiskt döda, att det inte finns någon debatt kring dem.

Annons

– Jag skulle gissa på att i och med att det inte finns någon egentlig diskussion om varken medlemskap, euron eller EU-politik generellt så är det ganska svårt för medborgare att säga så mycket. Vad är det man egentligen tar ställning till? säger Blomgren till Europaportalen.

Blomgren hade hellre sett att SCB frågade om konkreta och levande EU-frågor som synen på unionens framtid.

Liberalerna positivast – Sverigedemokraterna negativast

Fördelat på de tillfrågades partisympati är de som stödjer Liberalerna mest positiva till EU-medlemskapet medan EU-motståndet är tydligast hos Sverigedemokraternas väljare. Sverigedemokraterna är det enda riksdagsparti där en majoritet av sympatisörerna säger nej till EU.