EU och Polen kom inte närmare en lösning om rättstatsproblemen i landet efter förhöret med den polske EU-ministern enligt kommissionär Frans Timmermans.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Utfrågning av Polen gav inga resultat

Efter en flera timmar lång utfrågning med Polens EU-minister är EU-länderna fortfarande långt i från en lösning i den kontroversiella frågan om Polens rättsstatsprinciper.

– Idag har vi inte sett några steg från den polska regeringen, de har inte indikerat att de ska göra några ytterligare förändringar utöver de som redan har gjorts, sade EU-kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans efter tisdagens EU-möte i Luxemburg.

På mötet ställde EU-ministrarna frågor till sin polske kollega Konrad Szymański om de lagförslag som det styrande nationalkonservativa partiet Lag och Rättvisa föreslagit och som EU-kommissionen menar ger politiker makt över rättsväsendet och därmed bryter mot EU:s gemensamma rättsstatsprinciper och värderingar.

Kommissionär Timmermans som de senaste åren försökt föra dialog med Polens regering gjorde samma bedömning efter som före mötet: vissa förändringar till de kontroversiella nya lagarna har föreslagits men det är inte tillräckligt – lagförslagen utgör ett hot mot rättsstaten i Polen.

Närmar sig slutet

Konrad Szymański, den polska minister som frågades ut och som kom med en extra stor nationell delegation till mötet, bedömde efteråt att han skingrat frågetecknen från sina europeiska ministerkollegor.

– Jag hoppas att detta ska göra att vi kommer närmare ett slut på den här olyckliga incidenten, sade Szymański enligt Polskie Radio.