Ett flyktingläger vid grekiska Ritsona. Arkivbild.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Europeiska migrantkontroller tar form

Medlemsländer ska få 60 000 kronor för varje flykting de tar emot från nya migrantläger. Kommissionen vill testa sina planer men ännu finns inga länder som vill härbärgera sådana läger.

Vid EU-toppmötet för en månad sedan enades medlemsländernas stats- och regeringschefer om att bygga läger för migranter som vill komma till Europa. EU-kommissionen fick i uppdrag att mejsla fram en konkret handlingsplan utifrån ledarnas något oklara önskemål. I går tisdag presenterades planen.  

– Vi är redo att hjälpa medlemsländerna och tredjeländer att bättre samordna ilandstigningen för dem som räddas till havs, sade EU:s migrationskommissionär Dimitris Avramopoulos i ett uttalande.

Två delar

Kommissionen har valt att dela upp planen i två delar: en om att sätta upp vad man kallar ”kontrollerade center” i frivilliga medlemsländer där migranter som anländer EU ska kontrolleras för bland annat huruvida de har asylskäl eller ej.

Den andra delen – ”regionala landstigningsarrangemang” – går ut på att skicka tillbaka migranter som räddas utanför EU-länders territorialvatten till läger i frivilliga länder i främst norra Afrika där liknande kontroller ska genomföras.

Ersättning för att ta emot flyktingar

Om en migrant som kommer till ett kontrollerat center bedöms har rätt till internationellt skydd ska denne skickas till ett medlemsland. För varje migrant som ett medlemsland väljer att ta emot erbjuder kommissionen motsvarande 62 000 kronor, plus 5 000 kronor för själva överföringen.

De migranter som inte anses ha skäl att få internationellt skydd, främst så kallade ekonomiska migranter, ska däremot skickas tillbaka till sina hemländer eller till andra läger i väntan på att återsändas. Kontrollen av migranterna och bedömningen av deras asylskäl ska ta högst tre dygn.

Kommissionen föreslår en pilotfas så snart som möjligt med förhoppning om att arrangemangen ska vara på plats redan inom ”fyra till åtta veckor”.

FN-plan

Tanken på regionala landstigningsarrangemang baseras på ett förslag från FN:s båda flyktingorgan UNHCR och IOM. Enligt den planen ska migranter som räddas på internationellt vatten – eller vatten som tillhör ett icke-EU-land – istället föras till motsvarande center i länder utanför EU. Där ska liknande kontroller göras, under översyn va UNHCR och IOM, och de som bedöms ha asylskäl kan vidarebosättas i ett EU-land, medan de som inte har det ska återsändas.

För att inte locka fler migranter att försöka ta sig till Europa vill kommissionen att lägren ska ligga så långt ifrån de traditionella smuggelrutterna som möjligt, och dessutom att inte alla de som är i behov av internationellt skydd ska erbjudas vidarebosättning.

Om en vecka ska planen diskuteras med UNHCR och IOM vid ett möte i Genève.

”Varken genomförbar eller försvarbart”

MR-organisationen Amnesty riktar dock skarp kritik mot planerna som man anser kommer resultera i ”otaligt lidande och brott mot mänskliga rättigheter på Medelhavet”, enligt dess Europaansvarige Fotis Filippou.

– Försök att driva migranter ur [EU:s] synhåll är varken genomförbart eller försvarbart, sade Fotis Filippou i ett uttalande.

Amnesty oroas även för vad som ska hända de migranter som skickas till läger i Nordafrika och varnar för att de riskerar ”utsättas för allvarliga missförhållanden”.

Inga frivilliga

I båda planerna lovar EU-kommissionen bistå medlemsländerna och länder utanför unionen med både pengar och personal för att genomföra kontroller och asylbedömningar av migranterna. Hittills har dock inget EU-land eller land i norra Afrika anmält intresse för att sätta upp sådana kontrollcenter.