En konvoj med danska släcknings- och transportfordon startade i morse från Själland och är på väg till Gävleborg.

En konvoj med danska släcknings- och transportfordon startade i morse från Själland och är på väg till Gävleborg.

Bild: Lars Høg Schou, Beredskapsstyrelsen.

Mer släckningshjälp på väg från EU

Vid sidan av italienska och franska vattenbombare är nu också danska brandmän och frivilliga på väg för att släcka de rasande skogsbränderna i Sverige. Hjälpen kommer från EU:s civilskyddsmekanism – och MSB utesluter inte att mer hjälp därifrån kan behövas.

Även norska helikoptrar bidrar till att släcka bränder i Sverige just nu. Och Erika Espino Colin, presskommunikatör på MSB, Myndigheten för beredskap och samhällsskydd, uppger att man kan komma att efterfråga mer stöd från andra länder beroende på de aktuella behoven:

– Det är någonting vi tittar på hela tiden och ser hur behovet ser ut, säger hon till Europaportalen på torsdagen.

Två italienska brandflygplan jobbar redan sedan den 17 juli med att bekämpa skogsbränder i Sverige, i Jämtland och Gävleborg.  

Två likadana vattenbombare från Frankrike väntas anlända till Sverige senast i dag torsdag.

Och i morse startade 27 danskar i en konvoj med allt ifrån brandsläckningsfordon, transportfordon, och fordon med slangar och annan utrustning från Hedehusene utanför Köpenhamn för att passera Öresundsbron på väg mot Sverige.

MSB skickade in sin begäran om släckningshjälp via EU:s civilskyddsmekanism, som koordineras av EU:s Center för samordning och beredskap ERCC.

Erbjöd grannhjälp

– Danmark har ju inga brandflyg eller helikoptrar som vi kan bistå med, men vi frågade om vi ändå kunde hjälpa till i släckningsarbetet och MSB tackade ja, sade Lars Høg Schou, operativ chef på den danska Beredskapsstyrelsen, till Europaportalen vid lunchtid på torsdagen.

Då var han och ytterligare 26 män och kvinnor – bland dem sex anställda brandmän från räddningstjänster i Köpenhamn och Östsjälland samt frivilliga från bland annat Beredskapsstyrelsen – på väg till Gävleborg, där flera bränder rasar i skogarna.

De danska fordonen kommer att vara framme vid 18-tiden i kväll, beräknar Lars Høg Schou. En tung vattentankvagn tros dock nå fram först vid 21-tiden.

– Vi kommer att anmäla oss till insatsledaren och följa de order vi får, säger Lars Høg Schou.

Sverige saknar i dag egen civil förmåga att släcka bränder från luften, men deltar i arbetet inom ERCC.

Centret samordnar de resurser som medlemsländerna i förväg anmält att man kan ställa upp med i inom ramen för EU:s så kallade civilskyddsmekanism.

"Viktigt samarbete"

– Hjälpen är jättevärdefull för oss, det är ett väldigt viktigt samarbete för oss, kommenterar Erika Espino Colin från MSB.

EU-kommissionären Christos Stylianides, som ansvarar för krishanteringsfrågor och humanitärt stöd, lovade på onsdagen Sveriges justitieminister Morgan Johansson (S) mer bistånd från EU vid behov, enligt SVT.

– Vi följer situationen dygnet runt och jag lovade herr Johansson att EU står redo att hjälpa Sverige i den här svåra situationen, uppgav Stylianides.

Erika Espino Colin uppger att det pågår väldigt många bränder i olika svenska län, men att de man ser särskilt på är större skogsbränder i Jämtland, Dalarna och Gävleborg.

– I de fallen har vi bedömt att den lokala räddningstjänsten behöver stöd av MSB, men vi har daglig, kontinuerlig kontakt med länsstyrelserna, säger hon.