Stora jobbklyftor mellan infödda och invandrare i EU

Skillnaden på arbetsmarknaden mellan infödda och immigranter från länder utanför EU är bara större i ett annat medlemsland än i Sverige.

Sysselsättningsgraden, andelen av befolkningen mellan 20 och 64 år som har ett arbete, bland infödda svenskar var under fjolåret 85,5 procent – den klart högsta i hela EU.

Men bland immigranter födda utanför EU var sysselsättningsgraden bara 66,2 procent. Klyftan mellan de två nivåerna är den nästa högsta i EU, bara i Nederländerna var den större. Det visar en sammanställning från Eurostat.

EU-migranter högst sysselsättning i Storbritannien

Den högsta graden av sysselsättning för EU-medborgare som bor i andra medlemsländer hade Storbritannien. Där var andelen EU-migranter i arbete till och med högre än bland infödda britter.

I Sverige hade EU-migranter den tredje högsta sysselsättningsgraden – över fyra av fem hade ett arbete.