Näringsminister Mikael Damberg (S)

Hoppa till artikelns andra spalt.

Damberg: Artificiell intelligens - en stor chans för Sverige

EU är på väg att anta en stor och samlad satsning på artificiell intelligens och robotik. – Den är otroligt viktig, säger näringsminister Mikael Damberg.

Sverige och 23 andra EU-länder antog i våras en deklaration där man förband sig att tillsammans arbeta med artificiell intelligens, AI.

Och på torsdagen diskuterade Sveriges näringsminister Mikael Damberg (S) och andra ministrar som sitter i konkurrensrådet ett stort samlat europeiskt AI-paket som EU-kommissionen lagt fram – och som han uppger att det fanns ”en stor uppställning bakom”.

–Det [paketet] betyder mycket för Sverige som enskilt land, både för offentlig sektor och den privata. Vi är inte störst på AI men har positionen att bli väldigt duktiga på det här. Men det klarar vi inte utan stora forskningsinsatser och utan att poola och samla kompetens i Europa, säger Damberg till Europaportalen.

En storsatsning på området över EU-ländernas gränser är ett måste, anser han.

Stora kraftsamlingar utomlands

–Vi behöver samarbeta, eftersom våra konkurrensländer inte minst USA och Kina gör så stora kraftsamlingar att samarbete är nödvändigt om Europa ska ha en chans att hinna ikapp, säger han.

Om den antas som väntat senare i år, kommer AI-planen bli EU:s första stora satsning på på området. Den börjar då gälla redan 2019 och väntas kosta i storleksordning 50 miljarder kronor åren 2021-2027.

Den svenska regeringen anser också att EU-kommissionen måste lyfta fram de nationella säkerhetsaspekterna och eventuella risker i sitt förslag, inte minst för att skydda data som skickas mellan unionens länder.

Mikael Damberg:

–I den digitala världen blir cybersäkerhet viktigt. Inte minst utländska staters inblandning i vår demokrati är viktigt att skydda sig från, säger Mikael Damberg, som också uppger att det handlar om att värna medborgarnas förtroende för att system är säkra.