EU-parlamentarikerna slipper redovisa sina extramedel offentligt.

Bild: EU-parlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Bakslag för öppenhet – ingen insyn i politikers EU-pengar

EU-parlamentarikerna behöver inte offentligt redogöra för hur de använder sina extra ersättningar enligt EU-domstolen. – En totalförlust, säger den undersökande journalisten Staffan Dahllöf om den oväntade domen på tisdagen.

EU-domstolen förklarade överraskande i en dom på tisdagen att de 750 ledamöterna i EU-parlamentet inte behöver offentliggöra hur de använder extra medel de får av parlamentet utöver sin lön.

Varje månad får parlamentsledamöterna ut runt 47 000 kronor i ett särskilt bidrag som kallas kontorspengar. Dessa ska i första hand gå till politikernas kontor i hemlandet inräknat datautrustning, telefon/ bredband och annat som de behöver i sitt politiska arbete.

När ett nätverk av europeiska journalister som granskar Europaparlamentet började gräva i hur medlen användes för några år sedan, upptäckte man att de slussades in på ledamöterna egna konton, och i flera fall gick till spökkontor eller kontorslokaler som inte existerade.

Egna bostäder

Dessutom avslöjades åtta tyska parlamentariker ha använt den offentliga ersättningen för att betala för kontorsrum i sina egna bostäder, bland dem den tyske kristdemokraten Manfred Weber, som nu kandiderar till posten som EU-kommissionens ordförande.

När EU-parlamentet 2015 sade nej till att lämna ut ledamöternas kvitton och andra dokument, överklagade de grävande reportrarna beslutet till EU-domstolen.

Och i dag tisdag kom domen, enligt vilket allmänheten nekas insyn i hur politikerna brukar sina extraersättningar eftersom de innehåller personuppgifter.

– Det är ju en totalförlust, jag trodde att vi någonstans skulle få rätt i sak och inte att domarna skulle haka upp det på integritetsaspekten, säger Staffan Dahllöf, svensk frilansjournalist som deltar i grävprojektet.

Bara om det anses nödvändigt får handlingarna lämnas ut, konstaterar domstolen, som anser att nätverket inte lyckats förklara att så skulle vara fallet i det aktuella målet

– Vi har sett det som självklart att de, när de får pengar för att utföra en uppgift, också måste redovisa hur de gör detta, säger Staffan Dahllöf.

Journalistnätverket ska nu analysera domen tillsammans med sin advokat och överväga ett överklagande.

Rredan i dag redovisar dock många brittiska ledamöter sina kvitton publikt, exempelvis den gröna politikern Jean Lambert.

Redovisar inte kvitton

En majoritet av de svenska ledamöterna har dock, enligt Svenska Dagbladet, röstat för ökad öppenhet, bland dem centerpartisten Fredrick Federley som dock inte själv öppet redovisar sina kvitton.

– Anledningen till varför Fredrick inte lämnat ut dokumenten är därför att regelverket inte kräver det, säger hans pressekreterare Morgan Berglund-Williams i Bryssel.

Han uppger att Federley använder kontorspengarna till datorer, mobiler, möbler, kontorsmiddagar och representation men att definitionen över tillåtna användningsområden är oklar  – och att Centerpartiet anser att kontrollen måste öka.

– I dag krävs det ingen redovisning alls i EU-parlamentet, vi sparar vara kvitton i en pärm men det är aldrig någon som frågar efter dem, säger Morgan Berglund-Williams.