För att sätta stopp för att flyktingar dör på vägen till EU vill ett utskott att det införs visum för asylsökande.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-utskott: Ge flyktingar asylvisum

Ett utskott i Europaparlamentet vill att EU ger asylsökande möjligheten till humanitära visum för att lättare kunna söka asyl i ett EU-land. – Jag välkomnar detta, säger Malin Björk (V) medan Kristina Winberg (SD) å sin sida hellre ser mottagningscenter i Nordafrika.

Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter uppmanar EU-kommissionen att ta fram ett lagförslag om humanitära visum. Förslaget, som antogs med röstsiffrorna 39 mot 10, skulle innebära att asylsökande kan söka visum i någon av EU-ländernas ambassader eller konsulat för att komma till det aktuella landet och där söka asyl. Ambassaderna skulle inte pröva personens asylskäl men däremot göra en säkerhetsprövning.

Vänsterpartisten Malin Björk är en av de svenska ledamöter i utskottet som ställde sig bakom förslaget.

– Det måste finnas säkra, lagliga vägar för att ta sig till Europa. Humanitära visum är definitivt en del av svaret så jag välkomnar detta och hoppas att kommissionen gör verklighet av förslaget.

Sverigedemokraten Kristina Winberg är däremot kritisk och tror inte att humanitära visum skulle lösa de nuvarande problemen med att folk tar farliga vägar in i EU.

– Jag tycker det finns många andra bättre lösningar på att få stopp på drunkningarna som sker och det innebär ofta att sätta upp mottagningscenter i ett nordafrikanskt land och där genomföra asylprocessen via UNHCR till exempel.

Kristina Winberg menar att ett system där asylsökande kan söka visum i sitt hemland för att komma till ett EU-land och söka asyl inte skulle innebära att färre tar farliga vägar in.

– Det kommer att vara massor med folk som kommer att söka sig till ambassaderna men de som inte får visum kommer fortsätta åka över havet och drunkna. Det viktiga nu är att få stopp på alla som drunknar.  

Men Malin Björk håller inte med.

– Det är självklart så att om man kan ta sig till EU på ett säkert sätt så kommer fler att välja det framför att sätta sig i farliga båtar.

Förslaget kommer att diskuteras av Europaparlamentet i november. Om det antas där av en kvalificerad majoritet måste EU-kommissionen ta ställning till det.