Hoppa till artikelns andra spalt.

Rekordmånga uppehållstillstånd i EU

Aldrig tidigare har EU-länderna utfärdat så många uppehållstillstånd som under 2017. Polen var det land som gav flest tillstånd.

Över 3,1 miljoner nya uppehållstillstånd delades ut till personer i ett EU-land under 2017 visar en sammanställning från statistikbyrån Eurostat. Det är det högsta antalet sedan den nuvarande mätmetoden infördes 2008.

Flest tillstånd utfärdade Polen följt av Tyskland och Storbritannien. Efter småländer som Malta och Cypern var Polen även det landet som sett till antalet invånare gett ut flest uppehållstillstånd.

Sett till befolkningsmängden gav Sverige efter Polen flest uppehållstillstånd.

Den största gruppen som fick uppehållstillstånd var ukrainare och syrier och den enskilt största anledningen var arbetsskäl som också var den viktigaste förklaringen till att det totala antalet ökade under 2017.

Nästan 20 miljoner uppehållstillstånd

Sammanlagt hade knappt 20 miljoner personer någon typ av uppehållstillstånd i EU-länderna i slutet av fjolåret. Denna summa omfattar alltså även personer som fått uppehållstillstånd innan 2017.

Det största antalet av dessa, 4,6 miljoner, fanns i Tyskland. För att studera är Storbritannien populärast medan Italien utfärdat flest uppehållstillstånd för att arbeta.

Marockaner och turkar i topp

Om man ser till alla utdelade och giltiga uppehållstillstånd under slutet av 2017 var marockaner och turkar det som fått flest. För arbetstillstånd utfärdades flest till ukrainare och uppehållstillstånd för att studera har givits flest till kineser.