Hoppa till artikelns andra spalt.

Svensk demokrati i topp – utför i Ungern och Polen

Sverige har den hållbaraste demokratin i EU medan Polen och Ungern rasar på rankingen. Politisk polarisering och populismens framväxt beskrivs som viktiga orsaker till att demokratin tappar fästet.

Den tyska stiftelsen Bertelsmann har sammanställt ett hundratal olika indikatorer för att mäta nivån av demokrati och styre i EU- och OECD-länderna, se faktaruta. Resultatet för 2018 visar en tydligt negativ trend i en rad EU-länder.

– Modellen med liberal demokrati sätts under allt större tryck i OECD och EU. I vissa länder är centrala demokratiska och konstitutionella standarder – exempelvis pressfrihet – redan allvarligt skadade, sade Daniel Schraad-Tischler, en av de ansvariga för sammanställningen, i en kommentar på tisdagen när rapporten presenterades.

I drygt hälften, 16 av 28, av EU-länderna har det enligt index skett en försämring på demokratiområdet. Rapportförfattarna pekar på flera orsaker till att demokratin försvagas i många länder.

”En växande partipolitisk polarisering och de tilltagande populistiska krafterna jorden runt är de huvudsakliga drivkrafterna bakom utvecklingen”, skriver man.

Sverige i topp

Sammanställningen är indelad i tre huvudkategorier där Sverige, trots ett litet tapp jämfört med en tidigare undersökning från 2014, ligger i topp på alla.

”Det svenska systemet är kapabelt att anpassa och återuppfinna sig”, skriver rapportförfattarna som även berömmer regeringen för sin hantering av den ekonomiska krisen och lyfter fram integration och arbetslöshet som stora utmaningar.

Två EU-länder står ut

Annons

Den demokratiska utvecklingen i Polen och Ungern har kritiserats från både EU och andra organisationer och Bertelsmanns sammanställning ger kritikerna rätt.

Fritt fall för Ungern

Rapportförfattarna skräder inte orden över den demokratiska utvecklingen i Ungern, landet ligger klart  sämst till i EU i kategorin demokrat. Även i de två andra kategorierna rasar Ungern som man beskriver vara på väg mot ett förfeodalt samhälle med korruption och nepotism där den nationalkonservativa regeringen under Viktor Orbán fortsätter att urholka demokratins institutioner.

Dramatisk försämring i Polen

Polen har fallit från plats fem på Bertelsmanns demokratiskala 2014 till plats 27 i år – bara Ungern och Rumänien får ett sämre betyg.

”Polen, som länge utgjorde en demokratisk förebild för central- och östeuropeiska länder, har dramatiskt försämrats under den konservativa högerregeringen Lag och rättvisa”, heter det.