Tågresenärers rättigheter måste stärkas kräver Europaparlamentets trafikutskott.

Bild: SJ

Hoppa till artikelns andra spalt.

Tågresenärer måste få bättre villkor anser EU-utskott

Europaparlamentets transportutskott vill höja ersättningen vid tågförseningar. Det ska också bli enklare för funktionshindrade och cyklister att åka tåg.

– Det är bra att man ser över de nuvarande reglerna i syfte att stärka tågpassagerares rättigheter. Det är viktigt för att tåget ska kunna vara ett attraktivt alternativ till flyget, säger socialdemokraten Marita Ulvskog som sitter i trafikutskottet.

Parlamentarikerna i utskottet vill också ta bort möjligheten för tågbolagen att hänvisa till force majeur som skäl till att inte kompensera vid förseningar.

Förslaget innebär också att man ska introducera ett system där passagerare som missat ett byte ska kunna åka med nästa tåg, oavsett vilket bolag som kör det. Detta kan innebära särskilt stor utmaning för de svenska tågbolagen i och med att Sverige var tidigt ute med att låta privata bolag köra på de statliga järnvägarna har vi ett stort antal tågbolag som samsas om tågspåren.

Undantag för regionaltåg tas bort

Utskottet föreslår också att avskaffa det undantag som idag finns för regionaltåg när det gäller ersättning vid förseningar och möjligheten att åka med olika bolag på en och samma biljett. Detta är också en utmaning för Sverige där regionaltågen idag åker långa sträckor.

– Inför omröstningen i plenum är det därför viktigt att vi hittar en balans som även fungerar utifrån våra svenska förutsättningar, säger Marita Ulvskog och syftar att det nya systemet ska innebära en förbättring för resenärer utan att medföra alltför mycket administrativa svårigheter för de svenska bolagen.

Förslaget är också tänkt att förenkla för resenärer att kombinera tågresa med cykel och kräver därför av tågbolagen att det ska finnas utrymme för cyklar ombord på alla tåg.

Ska bli enklare för de med funktionshinder

Utskottet vill också göra det enklare för personer med funktionshinder att åka tåg. Istället för att de, som nu, ska behöva förbeställa assistans flera timmar i förväg är tanken att de ska kunna få hjälp direkt när de kommer till stationen och ber om den.

– Alla ska ha samma rätt att åka tåg i Sverige och i Europa, säger Marita Ulvskog.

Härnäst ska Europaparlamantet i sin helhet ta ställning till förslaget i november.

Europaportalen har sökt den andre svenske representanten i utskottet, Sverigedemokraten Peter Lundgren, men utan framgång.