Bild: Anders Selnes

Hoppa till artikelns andra spalt.

Alliansen och SD rättar regeringen: Sverige ska säga nej till EU-förslag

Alliansen och SD går emot regeringens linje att stödja EU-förslaget om att inrätta en arbetsmarknadsbyrå. EU-nämnden fällde i dag regeringens linje.

Riksdagens EU-nämnd beslutade på fredagen att gå emot regeringens linje om att stödja EU-förslaget om en arbetsmarknadsbyrå.

Det var möjligt eftersom Allianspartierna fick stöd av Sverigedemokraterna.

– En gemensam myndighet på EU-nivå kommer att skapa merarbete för medlemsstaterna utan några större positiva effekter. Sådant här sköts bättre av länderna själva. Därför vill vi inte att Sverige stödjer att en sådan myndighet inrättas, säger Karin Enström (M) i ett skriftligt uttalande till Europaportalen under pågående möte.

Förslaget som Sverige nu går emot är ett urvattnat kompromissförslag från det österrikiska ordförandeskapet där det mesta gjorts till frivillighet och där arbetsmarknadsmyndigheten har reducerats till en byrå med ett begränsat mandat jämfört med ursprungsförslaget. 

– Jag är av den övertygelsen att när man väl har lyft upp en fråga på EU-nivå så kommer det snart att lyftas röster för att mer och mer detaljreglera på ett överstatligt sätt. Det är en farhåga som jag har vägt in i mitt beslut att Sverige ska rösta nej till en sådan myndighet, säger Christian Carlsson (KD) till Europaportalen.

Enligt uppgift till Europaportalen är det bara Ungern och Polen som har samma uppfattning som Sverige, vilket medför att det österrikiska förslaget sannolikt går igenom och därmed blir ministerrådets ståndpunkt i nästa vecka inför kommande förhandlingar med Europaparlamentet.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) avböjer att kommentera dagens beslut.

Att EU-nämnden går emot sittande regering har bara hänt åtta gånger tidigare sedan 2010.