Hoppa till huvudinnehåll
Annons
Hoppa till fördjupning

Debatt: Bankunionen ger Sverige trygghet

Tina Acketoft (L) 8 november 2018

Om vi går med i EU:s bankunion är vi inte bara solidariska med grannländerna och får ökad trygghet, vi får också ett inflytande vi saknar idag. Det skriver riksdagsledamot Tina Acketoft (L) i replik till Europaparlamentariker Max Andersson (MP).

Att arbeta för att ekonomier ska stå starkt rustade bör alltid prioriteras men framförallt när ekonomin går bra, innan man ser orosmoln. Det är då man har tid att forma kloka genomtänka förslag som kommer stå pall när det blåser snålare. EU:s arbete med en gemensam bankunion är ett exempel på sådant arbete som Sverige tyvärr, än så länge, ställt sig utanför. 

Förslaget om bankunionen kom i kölvattnet av finanskrisen. Krisens djup och snabba spridning över världen berodde bland annat på avsaknad av reglering och insyn, samt på vidden av integrering i det globala finansiella systemet. 

Globaliseringen av ekonomin är välkommen då det lett till ökad handel och tillväxt, dock fungerar ett sådant system enbart om vi kan säkerställa att finansiella aktörer agerar enligt gemensamma regler och att dessa regler är starka nog för att systemet ska kunna stå stadigt i en kris. 

Sverige påverkas alltid vid kriser 

Just att det finansiella systemet är så globalt integrerat gör att svenska skattebetalare och bankkunder, på samma sätt som grekiska och franska, fortsatt kommer påverkas av kriser som startat på grunder de inte har haft något inflytande över. Detta kommer inte ändras beroende på om man blir medlem i bankunionen eller inte. 

Den senaste krisen, år 2008, utlöstes exempelvis av en dåligt skött bostads- och lånemarknad i USA. Något vi i Sverige, och Europa, rimligen inte hade haft något inflytande över. Däremot har vi möjlighet att nu påverka de länder vars banksystem är allra mest integrerade med det svenska – våra europeiska grannar.

Sverige får inflytande

Medlemskap i bakunionen utgör den möjligheten. Som medlem kan vi bidra till att forma ett regelverk och en övervakningsmekanism som klarar av att hantera en ny finansiell kris. Vi kan inte bara ställa oss vid sidan av och hoppas på att andra länder tar ansvar och skapar en stabil finansmarknad för Europa och Sverige. 

Självklart är bankunionen inte perfekt men för att kunna forma och styra dess utveckling måste vi vara med. Till exempel är det sant att resolutionsfonden, som ska hantera krisande banker, potentiellt är för liten och att den sannolikt behöver bli större med tiden. Som medlem i bankunionen kan Sverige driva på för att öka fondens storlek. Utanför, kan vi inte påverka detta.

Sverige tjänar på att vara solidarisk

De som vill att Sverige ska stå utanför bankunionen använder ofta argument som att det skulle för dyrt för svenska skattebetalare och att det kommer dra ut på potentiella kriser i Sverige. Denna syn visar att man inte förstår vinsten med det europeiska samarbetet. När vi samarbetar skapar vi förutsättningar som på sikt ger hela Europa, inklusive Sverige, välstånd, tillväxt och stabilitet.

Det lilla exportberoende Sverige är ett av de länder som tjänar allra mest på tillgången till EU:s inre marknad, även om vi hade gynnats ytterligare om vi införde euron. Men den inre marknaden är bara en tillgång om ekonomin i de övriga medlemsländerna också går bra. Solidaritet med våra grannar lönar sig i längden även om det skulle kosta i det korta perspektivet. Precis på samma sätt som de gynnas av att Sverige går bra. 

I Tyskland förstår man detta. Trots att Tyskland ofta varit det land som i akuta lägen fått låna ut pengar är det också ett land som är aktivt deltagande i Europa och som valt euron som valuta, trots att de var fullt medvetna om denna situation. I Tyskland förstår man att landet tjänar mer än de betalar till EU och att Tyskland och EU har tjänat på att Grekland har rest sig efter krisen.

Bankunionen ger Sverige trygghet

Bankunionen gör det möjligt för EU:s medlemsländer att dela sina risker med andra länder för att skapa en tryggare finansmarknad för skattebetalare och bankkunder såväl i Sverige som i resten av EU, men för att fullt ut få inflytande i bankunionen och kunna utnyttja de positiva effekterna är det onekligen en förutsättning att man också går med i den gemensamma valutan.

Liberaler vill att Sverige ska vara en del av EUs inre kärna och då går det inte att ständigt vara avvaktande. Sverige bör gå med både i bankunionen och i den gemensamma valutan. För vi blir helt enkelt bättre tillsammans. 

Tina Acketoft (L)
Ledamot i riksdagens EU-nämnd

Mer fakta

Beskriv vad som behöver rättas.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Här kan du tipsa Europaportalen. Tänk på att vara så utförlig som möjligt annars kanske vi inte kan arbeta vidare med uppgifterna. För att vi ska kunna arbeta med ett tips underlättar det om du lämnar en e-postadress eller telefonnummer. Du kan också välja att vara anonym genom att ange en tillfällig e-postadress, exempelvis gmail. Europaportalen kan garantera fullständigt källskydd enligt grundlagen.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Annonser
annons LO
annons
annons
Fackliga Brysselkontoret

Missa inget

Europaportalens nyhetsbrev ger dig koll.

Annonser
annons LO
annons
annons
Fackliga Brysselkontoret