Hoppa till huvudinnehåll
Annons
Hoppa till fördjupning
Lena Micko, ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting och Carola Gunnarsson, styrelseledamot Sveriges Kommuner och landsting, talesperson för sammanhållningspolitiken i Rådet för kommuner och regioner i Europa (CEMR).

Debatt: Ta inte EU-politiken från regionerna

Lena Micko och Carola Gunnarsson 29 november 2018

Regeringen öppnar för att svenska regioner kan förlora sitt inflytande över hur EU:s regionpolitik ska utformas i respektive region. Men för att vi i framtiden ska få program som ger bästa lokala effekt så måste berörda regioner få vara med och utforma dem  precis som idag. Det skriver Lena Micko och Carola Gunnarsson, ordförande respektive styrelseledamot , Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

 

På fredag, den 30 november, träffas EU:s medlemsstater för att diskutera inriktningen för på den nya sammanhållningspolitiken. EU:s sammanhållningspolitik kännetecknas idag av regionalt ägarskap och inflytande. Prioriteringar och insatser formas utifrån regionala förutsättningar och behov. Det är en mycket viktig princip för att vi ska få program som ger effekt i regionerna och som svarar mot regionala behov. Nu öppnar den svenska regeringen för att överge denna princip. 

I förslaget till gemensamma bestämmelser för sammanhållningspolitiken framgår att kommuner och regioner ska involveras i utformning och genomförande. I förhandlingarna diskuteras om denna princip ska vara obligatorisk eller inte. SKL uppmanar regeringen att stå upp för det regionala inflytandet och att partnerskapsöverenskommelsen med kommissionen även fortsättningsvis ska vara obligatorisk för alla medlemsstater. I partnerskapsöverenskommelsen ska målsättningar, prioriteringar och ansvarsfördelning för fondernas användning i medlemslandet beskrivas. Ett regionalt inflytande är en förutsättning för att vi ska få största möjliga effekt av dessa medel runt om i landet.

Vid årsskiftet blir dessutom samtliga landsting i Sverige regioner. Det pågår ett ambitiöst arbete i regionerna med att utforma regionala utvecklingsstrategier. För att EU:s strukturfondsprogram ska ge effekt i Sverige måste programmen ta sin utgångspunkt i de särskilda utmaningar och prioriteringar som finns i respektive region. Gränsöverskridande samarbete, där regioner i olika länder samarbetar för att lösa gemensamma problem eller utveckla en gemensam potential, är ett av de områden inom EU-samarbetet som har det största europeiska mervärdet. 

Kommissionen har föreslagit omfattande förändringar inom detta område, bland annat föreslås samarbetsprogrammen begränsas till att enbart omfatta regioner med landgräns till varandra. Det innebär i praktiken att flertalet program som involverar svenska regioner upphör. Det finns ett stort missnöje kring denna förändring runt om i landets regioner. 

Vid en nationell dialogkonferens som SKL arrangerade häromveckan tillsammans med EU-kommissionen, Europaforum Norra Sverige, SKL:s paraplyorganisation i Bryssel, CEMR, och tio andra EU-medlemsländers regioner så framgick det tydligt att sjögränser upplevs lika nära och naturliga som landgränser. SKL ställer sig bakom regeringen i arbetet att motsätta sig att enbart delad landsgräns ska räknas när samarbetsprogrammen antas, vilket i panelsamtalet framkom som en viktig fråga för Sverige.

Regionernas utvecklingsansvar innebär ett ansvar för regionens hela geografiska område. Det gör även landsbygdsutveckling till en naturlig del av det regionala utvecklingsarbetet. Vi är därför bekymrade över att EU:s Landsbygdsprogram inte föreslås omfattas av samma regelverk som strukturfonderna. Detta försvårar genomförandet nationellt, regional och lokalt samt befäster den onödiga uppdelningen som finns idag mellan regionalpolitik och landsbygdspolitik. Dessa båda politikområden måste tydligt integreras för att gynna utvecklingen i landets regioner och skapa förutsättningar för att arbeta med utveckling av hela regionen. SKL uppmanar regeringen att driva detta perspektiv i förhandlingarna.

Europeiska Kommissionens förslag till ny flerårig budget för EU liksom specifika förslag bland annat för Regionalfonden och Socialfonden presenterades i maj och förslagen förhandlas nu mellan medlemsstaterna. Kommissionens tidplan är ambitiös, med målet om en överenskommelse innan Europaparlamentsvalet i maj. Förhandlingen av den senaste flerårsbudgeten tog dock 29 månader, vilket innebär att vi högst troligt har en förhandlingsprocess framför oss som pågår en bra bit bortom maj. I den önskar SKL en svensk regering som aktivt driver på för en regionalt förankrad regionalpolitik. 

Lena Micko,
Ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting  

Carola Gunnarsson 
Styrelseledamot Sveriges Kommuner och landsting,
talesperson för sammanhållningspolitiken i Rådet för kommuner och regioner i Europa (CEMR).

Beskriv vad som behöver rättas.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Här kan du tipsa Europaportalen. Tänk på att vara så utförlig som möjligt annars kanske vi inte kan arbeta vidare med uppgifterna. För att vi ska kunna arbeta med ett tips underlättar det om du lämnar en e-postadress eller telefonnummer. Du kan också välja att vara anonym genom att ange en tillfällig e-postadress, exempelvis gmail. Europaportalen kan garantera fullständigt källskydd enligt grundlagen.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Annonser
annons LO
annons
annons
Fackliga Brysselkontoret

Missa inget

Europaportalens nyhetsbrev ger dig koll.

Annonser
annons LO
annons
annons
Fackliga Brysselkontoret