En ny europeisk arbetsmyndighet kan vara på väg att form.

Bild: skeeze

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-utskott vill ha europeisk arbetsmyndighet

En europeisk arbetsmyndighet kan vara nära att se dagens ljus. I tisdags röstade sysselsättningsutskottet i Europaparlamentet för att inrätta en myndighet som man dock vill ska ha mindre mandat än EU-kommissionen önskar.

Syftet med den föreslagna europeiska arbetsmyndigheten, ELA, är att se till att EU-lagar kring arbetares rörlighet inom unionen följs av alla EU-länder. Ansvarig EU-parlamentariker, Jeroen Lenaers från konservativa EPP, säger:

– De senaste åren har vi åstadkommit mycket för att göra den europeiska arbetsmarknaden mer rättvis till exempel genom direktivet om utstationering av arbetstagare där vi säkerställer att man får lika lön för lika arbete på samma plats. Men dessa regler behöver också tillämpas ordentligt. Skapandet av en europeisk arbetsmyndighet är en viktig bit i detta pussel.

Arbetsmyndigheten är också tänkt att erbjuda stöd till medlemsländerna för att tillämpa lagstiftning i situationer som rör mer än en medlemsstat och genomföra inspektioner, samt förbättra samarbetet mellan staterna och medla vid dispyter.

Skiljer sig från kommissionens förslag

I EU-kommissionens förslag, som presenterades i mars, har arbetsmyndigheten dock ett betydligt bredare mandat där även enskilda arbetstagare och arbetsgivare ska kunna vända sig till myndigheten för att få information om såväl regler i olika EU-länder som om lediga jobb.

Men sysselsättningsutskottet vill se en myndighet med färre uppgifter. Andra ändringar de vill se av kommissionens förslag är att EU-länderna ska kunna säga nej till den europeiska arbetsmyndighetens inspektioner och de vill också se ett förtydligande av att även medling skulle vara frivilligt – men det skulle krävas att landet motiverar sitt beslut för att tacka nej till inspektioner och medling.

Ris och ros från svenskt håll

EU-parlamentarikern Jasenko Selimovic (L), som är suppleant i sysselsättningsutskottet, är kritisk till förslaget.

– Inspektionerna som införs kan vara mycket problematiska för den svenska modellen som ofta tillåter undantag när parterna är överens om det. Dessutom kan genomförandet i praktiken flytta över dispyter på arbetsmarknaden till ELA.

De svenska facken LO, SACO och TCO har däremot tidigare välkomnat förslaget om en europeisk arbetsmyndighet och den socialdemokratiska ledamoten Marita Ulvskog röstade ja till utskottets förslag.

Förslaget antogs med 33 röster mot 6. Utskottet kommer nu att förhandla om förslaget med medlemsländerna i rådet och EU-kommissionen.