Maria João Rodrigues är ansvarig för den sociala pelaren i Europaparlamentet.

Maria João Rodrigues är ansvarig för den sociala pelaren i Europaparlamentet.

Ledande EU-parlamentariker: EU-regler hotar inte svenska modellen

Den svenska modellen hotas inte av EU:s arbetsvillkorsdirektiv och de nya reglerna om minimirättigheter för arbetstagare. – Tvärtom, säger socialdemokratiska Europaparlamentarikern Maria João Rodrigues till Europaportalen.

Alla svenska ledamöter på plats i Europaparlamentet röstade i förra veckan nej eller lade ned sina röster i en omröstning om en modernisering av EU:s så kallade arbetsvillkorsdirektiv, som bland annat innebär nya minimirättigheter för anställda i Europa.

Orsaken var att de svenska ledamöterna vill skydda den svenska arbetsmarknadsmodellen – där man är fri att avtala om villkor i kollektivavtal mellan fack och arbetsgivare.

Men nu svarar den ansvariga rapportören för den sociala pelaren i parlamentet, portugisen Maria João Rodrigues, på kritiken från svenskarna.

– Jag tycker inte att direktivet är ett hot, tvärtom kommer det att skydda den svenska modellen, säger hon i en intervju med Europaportalen.

EU-parlamentarikern Maria João Rodrigues är vice ordförande i den socialdemokratiska gruppen och tillhör det portugisiska socialdemokratiska regeringspartiet PS. Hon har  tidigare även varit arbetsmarknadsminister i Portugal.

Lika rättigheter

– Direktivet ger alla anställda medborgare minimirättigheter i hela Europa, och i Sverige kan ni om ni vill ha bättre villkor i kollektivavtalen, påpekar hon.

Hennes främsta argument är att de nya reglerna är tänkta att höja standarden i många andra EU-länder, där anställningsskyddet är på betydligt lägre nivå. Om så inte sker finns det en klar risk att dessa förhållanden kommer att sätta press nedåt också vad gäller svenska anställningsvillkor.

– De här minimirättigheterna är särskilt kopplade till den digitala revolutionen och inte minst till att varor och tjänster konsumeras av svenskar men produceras av personer som befinner sig i andra länder, där de tvingas att jobba utifrån låg standard och utan anställningsskydd.

– Om vi accepterar detta kommer den svenska modellen och arbetsvillkoren i Sverige inte bara exponeras för social dumping, utan också för vad jag kallar digital social dumping och det kommer att innebära en negativ press på den svenska modellen och det är därför viktigt att ha den sociala pelaren, uppger hon.

Maria João Rodrigues säger sig sedan länge dock beundra den svenska modellen och uppger också att det är viktigt att arbetsmarknadens parter får fria händer att sluta bra avtal. Men hon betonar att det måste finnas ett golv med grundläggande skydd för anställda i EU.

Under omröstningen i parlamentet antogs förslaget till direktiv med stor majoritet. De nya reglerna ska nu diskuteras mellan parlamentet, ministerrådet och kommissionen.

Motverka nationalism

Maria João Rodrigues tycker dock det är nödvändigt framöver att förbättra EU-medborgarnas sociala rättigheter till vardags och på arbetsplatserna.

– Det är bästa sättet att motverka alla de krafter som säger att EU inte behövs, och nationalistiska krafter som kommer med fel budskap. I dagens värld behöver vi ett starkt EU som kan hantera utmaningarna runt omkring oss. Vi behöver ta fram lösningar för alla européer och sociala pelaren är en av dem.