Juri utskottet röstar om visselblåsare.

Juri utskottet röstar om visselblåsare.

Bild: EU

Nytt EU-förslag ska öka skyddet för visselblåsare

Ansvarigt EU-utskott röstade med stor marginal under tisdagen för att stärka skyddet för personer som uppmärksammar oegentligheter. För Sveriges del väntas lagförslaget ha positiva effekter utan stor påverkan på lagstiftning.

Efter en rad skandaler såsom Danske Bank, Cambridge Analytica och Panama Papers så vill Europaparlamentets utskott för rättsliga frågor nu stärka skyddet för visselblåsare. Det nya lagförslaget innebär att anställda både inom privat- och offentlig sektor och organisationer ska kunna rapportera om missförhållanden utan att riskera straff.

– Visselblåsare är några av vår tids hjältar. Det är skandal att så många länder inte skyddar dem mot arbetsgivarnas repressalier. Det är hög tid att stärka skyddet för visselblåsare i hela EU, sade EU-parlamentariker Max Andersson (MP) efter tisdagens omröstning.

Tanken är att brott som begås inom områden som är viktiga för det allmänna intresset, såsom offentlig upphandling, finansiella tjänster, transportsäkerhet, djurs välmående, konsumentskydd med mera, lättare ska kunna komma upp till ytan och där fyller visselblåsare en viktig funktion.

Kan hjälpa svenska myndigheter

Går förslaget igenom, så som det ser ut i dag, så tror Jytte Guteland (S), att det indirekt kommer att påverka Sverige i en positiv riktning, även om den svenska lagstiftningen redan skyddar visselblåsare.

– Man ska komma ihåg att företag i dag verkar över gränser och uppdagas det oegentligheter om till exempel skatteflykt i ett annat land så kan det hjälpa svenska myndigheter att få tag i pengar som tillhör den svenska statskassan, säger Jytte Guteland till Europaportalen.

Förslaget röstades igenom med 22 för och ingen emot, en ledamot la ner sin röst. Förslaget ska nu förhandlas mellan kommissionen, medlemsländerna och Europaparlamentet. Guteland hoppas på att medlemsländerna snabbt kan anta sin ståndpunkt för att innan bli klara innan EU-valet.