Översvämningar har i år drabbat flera platser i Europa. Bland annat i kommunen La Ferté-sous-Jouarre i norra Frankrike.

Översvämningar har i år drabbat flera platser i Europa. Bland annat i kommunen La Ferté-sous-Jouarre i norra Frankrike.

Bild: Chabe01

Nytt mål: EU-kommissionen vill nå nettonollutsläpp

EU-kommissionen presenterade i dag onsdag sin långsiktiga klimatstrategi kring hur Parisavtalet ska uppfyllas. Målet är att nå nollutsläpp till 2050.

För att dämpa effekterna av klimatförändringarna och klara temperaturmålet på max plus 1,5 grader skissar kommissionen i en ny klimatstrategi på åtta olika scenarion.

De alternativ man föredrar är, enligt den spanske klimatkommissionären Miguel Arias Cañete, två scenarier som väntas leda till nettenollutsläpp eller neutralitet när det gäller växthusgaser fram till 2050.

"Status quo inget alternativ”

– Status quo är inget alternativ. Vi såg ju i somras att klimatförändringen kostar och är djupgående. 1, 5 grader måste nås snabbare än vi trodde tidigare, och det har varit en väckarklocka att vi sett så starka klimatförändringar [i sommar], sade han vid en presskonferens i dag.

Vägen till klimatmålet består av insatser inom sju områden, som Miguel Arias Cañete kallar strategins sju byggstenar.

En av de mer centrala är att man måste maximera energieffektiviseringen. Kommissionen räknar med att EU-medborgarnas och företagens konsumtion av energi ska minska till hälften 2050 jämfört med 2005. Inte minst med hjälp av digitalisering och automatisering i såväl hemmen och inom industrin.

Annons

Kommissionen vill också satsa på att storskaligt utveckla och sätta upp förnybara energikällor som vind-, våg- och solkraft – och i mitten av århundradet i det närmaste helt slopa dagens till stora delar fossilbaserade energiförsörjning.

I dag beräknas över hälften av av elproduktionen vara fri från utsläpp av växthusgaser, men 2050 vill kommissionen att 80 procent ska härröra från förnybara energikällor, till stor del havsbaserade. Man nämner bland annat nya tekniker, bland annat baserade på vätgas och ”power-to gas”, som ska bidra till detta.

Nya marknader

”Tillsammans med en kärnkraftsproduktion motsvarande 15 procent, kommer detta att utgöra stommen i det koldioxidfria europeiska kraftsystemet”, skriver kommissionen.

Åtgärderna väntas också öppna nya marknader för bolag som är verksamma inom cleantech, en marknad som i dag enligt kommissionen är värd 1,3 biljarder euro och sysselsätter 1,5 miljoner personer.

Övriga byggstenar gäller rena transporter, en EU-industri inriktad på återvinning och cirkulär ekonomi, smarta transport- och el-nät, mer hållbar biologisk och ekologisk förvaltning av EU:s jord- och skogsbruk, och även att att använda metoder för fånga in och lagra överskott av koldioxid.

Ny CO2-teknik kommer att vara nödvändig att använda, anser kommissionen, inte minst för energiintensiva industrier.

”I dess mest ambitiösa scenario ger EU-kommissionens förslag till långsiktig klimatstrategi mänskligheten en strimma hopp om att undvika de värsta effekterna av klimatförändringarna”, kommenterade Greenpeace på onsdagen.