Annons

Tillväxten väntas bromsa in i EU, i Sveriges främst på grund av sjunkande bostadspriser.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Tillväxten saktar ner i EU

Enligt EU-kommissionens höstprognos kommer tillväxten inom EU att fortsätta öka men i en långsammare takt de kommande två åren. Sverige spås en lägre tillväxt än genomsnittet.

– Osäkerheten och ökade risker, såväl externa som interna, börjar få effekt på farten för den ekonomiska aktiviteten, sade Valdis Dombrovskis, EU-kommissionär med ansvar för finansiell stabilitet, i ett uttalande om kommissionens höstprognos.

EU-länderna väntas nå en tillväxt på 2,2 procent i år och sjunka till 2 procent 2019 och 1,9 procent år 2020. För svensk del är siffrorna högre för i år med en väntad tillväxt på 2,4 procent men lägre för de kommande två åren då tillväxten väntas bli 1,8 procent per år.

Sjunkande svenska bostadspriser

Den svenska tillväxten väntas enligt prognosen hämmas av en minskad inhemsk efterfrågan, särskilt pekas de sjunkande bostadspriserna ut som en betydande faktor.

Tillväxten antas nästa år öka mest i Malta och Irland. På botten hamnar Storbritannien och Italien.

Arbetslösheten spås sjunka

Arbetslösheten väntas sjunka i EU och hamna på 6,6 procent år 2020, vilket skulle vara den lägsta arbetslösheten i unionen sedan början på år 2000. Även för svensk del väntas arbetslösheten sjunka i år till 6,3 procent för att sedan stabiliseras på drygt 6 procent de kommande två åren.

Lägst arbetslöshet 2020 antas Tjeckien och Polen ha med 2,6 respektive 2,8 procent.