Hoppa till huvudinnehåll
Annons
Hoppa till fördjupning
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Debatt: Debatt: Regionalpolitiken ska förankras lokalt

Sven-Erik Bucht (S) 3 december 2018

Regeringens utgångspunkt för EU:s framtida sammanhållningspolitik i Sverige är ett starkt lokalt och regionalt inflytande och ansvar.  Det skriver landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i replik till Lena Micko och Carola Gunnarsson, SKL.

Regeringens utgångspunkt för den regionala tillväxtpolitiken är ett starkt lokalt och regionalt inflytande och ansvar. Det är också inriktningen för utformningen av den framtida sammanhållningspolitiken. 

Både länderna och regionerna i EU skiljer sig åt. Det innebär att samhällsutmaningarna får olika uttryck i olika typer av regioner och att lösningarna behöver anpassas till de regionala förutsättningarna. Därför är det också regeringens uppfattning att EU:s sammanhållningspolitik ska utvecklas så att den tar mer hänsyn till hur det i praktiken ser ut i de olika regionerna.

Redovisa sina prioriteringar

Den kunskap som finns i våra regioner är väldigt viktig. Därför har regeringen beslutat att erbjuda aktörer med regionalt utvecklingsansvar att senast den 30 april 2019 redovisa sina prioriteringar vad det gäller det framtida regionala tillväxtarbetet, inklusive sammanhållningspolitiken, i respektive län. Ett viktigt syfte med uppdraget är att involvera regionerna, så att de regionala perspektiven och prioriteringarna tydligt finns med i processen. Arbetet ska genomföras i samverkan med kommuner, statliga myndigheter, näringsliv och det civila samhället. 

I förhandlingarna om den kommande programperioden förordar Sverige att partnerskapsöverenskommelsen ska vara ett obligatoriskt och strategiskt dokument. Det är viktigt i såväl Sverige som i andra medlemsländer att det finns en plan på nationell nivå för hur EU-medlen ska investeras, hur olika fonder ska komplettera varandra och vilken förändring vi vill uppnå med dessa medel. I det arbetet kommer dialogen med regionalt utvecklingsansvariga aktörer vara viktig.

Likabehandla olika gränser

En annan viktig svensk prioritering i förhandlingarna om den framtida sammanhållningspolitiken är det gränsöverskridande samarbetet (Interreg). Dessa program har ett tydligt europeiskt mervärde. Här vill regeringen se en likabehandling av land- och havsgränser. 

Sammanfattningsvis råder det ingen tvekan om att det är viktigt att vi även framtiden har en regionalpolitik inom EU som är ordentligt förankrad i regionerna.

 

Sven-Erik Bucht (S)
Landsbygdsminister

Beskriv vad som behöver rättas.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Här kan du tipsa Europaportalen. Tänk på att vara så utförlig som möjligt annars kanske vi inte kan arbeta vidare med uppgifterna. För att vi ska kunna arbeta med ett tips underlättar det om du lämnar en e-postadress eller telefonnummer. Du kan också välja att vara anonym genom att ange en tillfällig e-postadress, exempelvis gmail. Europaportalen kan garantera fullständigt källskydd enligt grundlagen.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Annonser
annons LO
annons
annons
Fackliga Brysselkontoret

Missa inget

Europaportalens nyhetsbrev ger dig koll.

Annonser
annons LO
annons
annons
Fackliga Brysselkontoret