Annons

Porugiska CPV, under räddningsoperationen Poseidon 2015. Bilden är en arkivbild.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Ny gränsstyrka splittrar EU-länder

År 2020 är tanken att EU ska anställa 10 000 gränsvakter, en orimlig tidsplan anser bland annat Tyskland och Österrike som hellre flytta projektet till år 2025 respektive år 2027.

Under torsdagen möte mellan EU:s inrikesministrar enades de om att ge den Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, tidigare Frontex, nya befogenheter. Byrån ska bland annat kunna verka i tredjeländer, det vill säga i länder dit EU inte har gräns till såsom afrikanska länder. Där kan byrån hjälpa till med återresor.

Flera grundläggande frågor återstår dock att lösa innan man kan  ta beslut om att utvidga gränsbyrån.

Oenighet bland medlemsländer om kärnfrågor

Medlemsländerna är dels oeniga kring hur stor den planerade nya gränsstyrkan ska vara och dels när den ska börja träda i kraft, samt hur man ska finansiera den.

EU-kommissionen föreslår att det år 2020 ska finnas 10 000 anställda inom byrån, något som Tyskland och Österrike ser som ett orimligt mål.

Tysklands inrikesminister Horst Seehofer sade efter mötet att “2025 vore för mig ett mer realistiskt mål om man ska klara EU-kommissionens förslag om 10 000 gränsvakter”. Seehofer ser dock 2020 målet som rimligt, förutsatt att “det finns en stark politisk viljat”.

Även Österrike har överraskande motsatt sig det hela och ser en ännu senare förskjutning av införandet till år 2027 som rimligt. Österrikes inrikesminister Herbert Kickl uttryckte sig hårt efter mötet och sade att planen på 10 000 till år 2020 är “en mycket, mycket ambitiös” sådan och att problemet är att “man hittar inte tjänstemän på hyllan i mataffären”. Med det menade han att det kommer bli svårt att anställa så många på så kort tid som kommissionen vill.

Sverige håller inte med Tyskland och Österrike

Sverige ser inga problem med EU ska klara att skaffa fram 10 000 nya gränsvakterna till år 2020 enligt Sveriges inrikesminister Morgan Johansson (S).

– Det upplägget som finns i dag med 10 000 och de sekonderingar som vi ska göra, är något som vi klarar av, sade Johansson och fortsatte:

– För vår del är det viktigt att den yttre gränsen stärks, för om man inte gör det så kommer det bli svårt att avveckla de inre gränskontrollerna. Så jag ser gärna att vi försöker få det här på plats till år 2020.

Sverige väntas bidraga med 96 personer som med start år 2020 ska vara beredda på att rycka ut i gränsbyråns tjänst.