Under klimatkonferensen COP24 i Katowice ska man enas regler för att lyckas nå 1, 5 gradersmålet.

Under klimatkonferensen COP24 i Katowice ska man enas regler för att lyckas nå 1, 5 gradersmålet.

Bild: COP24

EU på FN-möte – vill visa väg till klimatneutralt samhälle

EU-kommissionen vill på FN:s klimatmöte i Katowice visa vägen till nettonollutsläpp senast 2050. Samtidigt slår de globala koldioxidutsläppen nya rekord.

FN:s pågående klimatmöte i polska Katowice, COP24, blir ett nyckeltillfälle för EU-kommissionen att visa omvärlden hur man kan få ned utsläppen av växthusgaser till noll år 2050.

Det anser Pierre Schellekens, vice kabinettschef hos klimatkommissionär Miguel Arias Cañete, som nyligen besökte Europahuset i Stockholm.

Nära 1 300 delegater från över 190 länder medverkar i förhandlingarna, där man denna vecka ägnar sig åt tekniska samtal som värdlandet Polen hoppas ska bli klara på lördag. Först därefter inleds de känsliga samtalen på högre politisk nivå.

Samtidigt som konferensen pågår rapporterade den internationella organisationen Global Carbon Project i veckan att de globala utsläppen av växthusgaser, som bidrar till klimatförändringarna, slår nya rekord.

Under 2018 väntas de sluta på 37,1 miljarder ton, nära tre procent högre än året innan.

Europeiska unionen företräds på COP24 dels av klimatkommissionären Miguel Arias Cañete, dels av en representant för ordförandelandet Österrike. Men även medlemsländerna är på plats med stora delegationer.

Med sig i bagaget har Cañete kommissionens nya förslag till en långsiktig klimatstrategi för unionens länder, som han ska presentera på klimatmötet.

Vägen till nettonollutsläpp

Enligt kommissionen bör EU:s mål vara att nå ett klimatneutralt samhälle senast år 2050. Till dess ska man ha lyckas nå nettonollutsläpp av växthusgaser.

För att komma dit görs bland annat satsningar på att minska användningen av fossila bränslen, öka andelen förnybar energi, renare transporter och energieffektivisering (se faktaruta). Samtidigt får Europas kolsänkor (skogar och trädplanteringar), som absorberar koldioxid, räknas in i ekvationen i sin helhet.

Annons

EU-kommissionen hoppas nu att klimatplanen ska bli ett viktigt bidrag inför förhandlingarna.

– Framförallt skickar vi en tydlig signal till resten av världen, och stakar ut en ganska tydlig väg för klimat- och energipolitiken från och med nu och fram till 2050, säger Pierre Schellekens.

Liksom FN:s ambition är EU:s att länderna under COP24 ska enas om att anta en detaljerad regelbok till Parisavtalet, även kallad the book of rule på engelska.

Regelverket visar hur temperaturmålen i Parisavtalet ska förverkligas i praktiken. Tanken nu är, liksom när avtalet ingicks 2015 i den franska huvudstaden, att den genomsnittliga globala uppvärmningen ska stanna under 2 grader, eller helst vid maximalt 1,5 grader.

– Det är viktigt att regelboken blir av och även att vi inte får en för stor tudelning mellan industri-och utvecklingsländer, säger Pierre Schellekens.

Rättvis övergång

Kommissionen har också ambitionen att lyfta det sociala perspektivet när det gäller omställningen till ett koldioxidsnålt samhälle, uppger han.

– Vissa regioner och sektorer kommer att drabbas och man måste räkna med det och analysera de ekonomiska följderna, inte bara per medlemsstat utan också per region, säger Schellekens.

Hur omställningen ska bli socialt rättvis diskuteras också i Frankrike efter de senaste veckornas massiva protester i landet mot klimatskattehöjningar på drivmedel och el.

Polens president Andrzej Duda sade även i sitt inledningstal till COP24 att ”social dialog är avgörande för att se till att omvandlingen sker solidariskt och rättvist”.

Ämnet uppges dessutom vara en kärnfråga för kolkommissionen i Tyskland, som arbetar med en plan för hur kolkraftverken i de tyska koldistrikten framför ska fasas ut, uppger Euractiv.