Stefan Löfven efter EU-toppmötet på fredagen.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Löfven efter toppmötet: Jag lyfte asylrätten

I skuggan av brexitförhandlingarna har EU-ledarna fokuserat på utveckling av den inre marknaden samt återigen betonat värdet av att skydda EU:s gränser för att hålla migranter borta.

– Det var viktiga frågor men det var inga direkt nya beslut, så sammanfattade statsminister Stefan Löfven (S) EU-toppmötet som pågått i två dagar.

Vad gäller migrationsfrågan konstaterade EU-länderna att migrationen till Europa har fortsatt att minska.

I uttalandet från mötet slår de fast att det är resultatet av ökad kontroll av de yttre EU-gränserna, bekämpning av smugglare samt samarbete med länder som migranter kommer från och reser igenom.

Mötet drar slutsatsen att denna politik därför ska vidareutvecklas och fördjupas.

– Vi är överens om att samarbeta med andra länder och regioner. Vi är fortsatt oense om en mer rättvis fördelning av asylsökande, sade statsminister Stefan Löfven (S) efter mötet.

Löfven lyfte rätten till asyl

I riksdagens EU-nämnd fick statsminister med sig ett önskemål från flera ledamöter att EU inte bara ska diskutera gränser och hur mängden migranter ska hållas nere utan också humanitet och rätten till asyl. Stefan Löfven sade till Europaportalen att han tagit upp detta.

– Jag har påpekat att de diskussioner vi har vad gäller våra gränser är viktiga men vi måste också inse att det kommer att komma människor till EU:s medlemsstater som har rätt att söka asyl. Det måste vi stå upp för därför att det måste vara ett humanitärt perspektiv i det här också.

Vad gäller arbetet med EU:s nya asylpaket, som består av sju akter, kom inga nya besked från mötet. Trots kommissionens förslag i förra veckan att gå framåt genom att anta de fem akter som EU-ländernas i princip redan är överens om.

Det handlar bland annat om skapandet av en ny europeisk asylbyrå som ska bistå länderna i deras bedömningar av asylansökningar och en utvidgning av databasen Eurodac, som samlar information om asylsökande.

Skyndar på rådet och EU-parlamentet

När det gäller den inre marknaden vill EU-ledarna skynda på rådet och EU-parlamentet och uppmanar dem att behandla så många förslag som möjligt före EU-valet i maj.

I samband med Europeiska rådets möte hölls också ett Eurotoppmötet under fredagens lunch. Den främsta nyheten på det var att länderna kommit överens om att ge EU:s finansministrar i uppgift att arbeta fram ett förslag på hur en eurobudget skulle kunna se ut.