Att ett land bryter mot rättsstatens principer kan bli skäl till att dra in EU-bidrag i framtiden.

Bild: EU-parlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-parlamentet vill villkora bidrag

Länder som inte följer EU:s rättsstatliga principer kan komma att straffas med indragna EU-bidrag. I dag torsdag ställde sig Europaparlamentet bakom det omdiskuterade lagförslaget.

Med röstsiffrorna 397 mot 158 röstade Europaparlamentet idag ja till EU-kommissionens förslag om att koppla nästa flerårsbudget för åren 2021 till 2027 till unionens rättsstatsprinciper.

Förslaget går ut på att EU-kommissionen skulle ges makten att tillsammans med en grupp av oberoende experter avgöra om ett medlemsland brustit när det gäller rättsstatens principer och i så fall fatta beslut om åtgärder såsom att ställa in utbetalningar ur EU:s budget.

SD – enda svenskar som röstade emot

Kommissionens beslut skulle dock behöva godkännas av Europaparlamentet och ministerrådet. I rådet skulle det krävas en kvalificerad majoritet av länder för att förkasta kommissionens beslut, detta för att undvika att ett enskilt medlemsland ska kunna blockera ett sådant beslut.

De svenska EU-parlamentarikerna röstade alla ja till förslaget med undantag för Sverigedemokraterna – Kristina Winberg och Peter Lundgren, som avböjer att uttala sig om bakgrunden till Europaportalen.

Oenigheten stor i ministerrådet

Ministerrådet har ännu inte tagit ställning till kommissionsförslaget men diskussionerna som förts inom rådet hittills visar på stor oenigheten i frågan mellan EU:s medlemsländer.

Den svenska regeringen är en anhängare av förslaget. Detta medan motståndet varit ihärdigt från flera östeuropeiska länder med Polen och Ungern i spetsen – länder som redan är i konflikt med EU-kommissionen, vilken anklagar dem för att ha brustit i respekten för rättsstatsprinciperna.