EU-kommissionären Pierre Moscovici presenterar kommissionens förslag om att gradvis införa att skattefrågor ska kunna antas med kvalificerad majoritet i rådet.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Kommissionen vill slopa veto i viktiga skattefrågor

EU-kommissionen föreslår att man slopar medlemsländernas vetorätt inom vissa stora skatteområden för att få till en effektivare beslutsprocess. – Det går rakt emot väsentliga svenska intressen, protesterar EU-parlamentarikern Gunnar Hökmark (M).

Skattefrågor är ett område inom EU där det krävs fullständig enighet mellan medlemsländerna för att beslut ska kunna fattas.

Detta vill nu EU-kommissionen ändra. I ett meddelande till ministerrådet och EU-parlamentet som presenterades i går föreslår kommissionen att man gradvis ska förändra proceduren så att rådet ska kunna fatta beslut om en del skattefrågor med kvalificerad majoritet.

– Tiderna har förändrats och systemet måste förändras med tiderna, sade skattekommissionären Pierre Moscovici vid en presskonferens i Strasbourg där förslaget presenterades i veckan.

Att få igenom förändringen ser dock svårt ut i och med att det krävs ett enhälligt beslut i rådet för att införa en sådan ny beslutsprocess.

Enligt Financial Times uttryckte också en del av EU-ländernas ambassadörer i samband med ett möte förra veckan att kommissionen inte ens borde lägga fram förslaget eftersom det bara riskerar att underblåsa nationalistiska stämningar inför EU-valet i maj.

Sverige är ett av de länder som väntas motsätta sig kommissionens förslag då regeringen vid flera tillfällen vänt sig mot att EU fattar beslut om skattefrågor och argumenterat för närhetsprincipen, det vill säga för att skattefrågor ska tas i medlemsländerna.

Ett konkret exempel som Pierre Moscovici tog upp som problematiskt är att rådet inte kunnat enas om beskattning av digitala bolag, som Google och Spotify. Det är en fråga där Sverige varit en av de mest hårdnackade motståndarna mot kommissionens förslag om en gemensam digital skatt.

Och det är också detta som EU-parlamentarikern Gunnar Hökmark (M) tar upp som exempel på att en slopad vetorätt i rådet skulle missgynna Sverige.

– Vi har ju just nu EU-kommissionens förslag om digital beskattning som går ut på att man skulle beskatta företag för deras vinst där de har omsättning istället för där värde uppstår, vilket skulle innebära att svenska [digitala] företag inte skulle betala skatt i Sverige.

Även svenska socialdemokrater vänder sig mot förslaget, trots att de då går emot sin partigrupp i EU-parlamentet, S&D, som uttryckt sig positiva till det.

EU-parlamentarikern Marita Ulvskog (S):

–Den nationella suveräniteten för skattefrågor är avgörande för Sveriges konkurrenskraft och finansieringen av välfärden. Medlemsstaternas möjligheter att införa och behålla egna nationella skatteregler är en mycket viktig princip som vi måste värna.

Kommissionären Pierre Moscovici förtydligade dock att förändringen inte skulle innebära att medlemsstaterna förlorar sin makt över att bestämma skattesatser.

– Vi föreslår inte en harmonisering av beskattningen, vi föreslår inte en lägsta nivå för skatter.