S-ledaren Stefan Löfvens uppgörelse med C, L och MP betyder föga för den svenska EU-politiken, menar bedömare.

S-ledaren Stefan Löfvens uppgörelse med C, L och MP betyder föga för den svenska EU-politiken, menar bedömare.

Föga EU-politik i partiernas regeringsavtal

Fyrpartiuppgörelsen i riksdagen kommer – om den går igenom – få lite inverkan på svensk EU-politik. Det bedömer såväl statsvetaren Magnus Blomgren som vice ordföranden i EU-nämnden riksdagsledamoten Eskil Erlandsson (C).

Den politiska uppgörelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet, som blev klar i förra veckan, innehåller bara sex punkter med ny EU-politik i huvudsak miljöfrågor. Om riksdagen tidigaste nu på fredag utser Stefan Löfven (S) som ny statsminister väntas EU-politiken som tidigare präglas i hög grad av samstämmighet och breda majoriteter.

Magnus Blomgren, docent i statsvetenskap vid Umeå universitet säger till Europaportalen, att han inte tror att den kommande politiken generellt kommer att innebära någon förskjutning när det kommer till EU-politiken.

– Det är ju så att de svenska riksdagspartierna är ganska eniga om Europapolitiken, säger han. Samma sak visade Europaportalens stora granskning av blockens EU-politik inför valet i september i år

– Jag tvivlar därför på att uppgörelsen kommer ha en så fantastisk stor betydelse, säger Magnus Blomgren.

Han påpekar att han inte är överraskad eftersom dagens stora EU-frågor redan i valrörelsen lyst med sin frånvaro i partidiskussionerna.

Viktigt EU-år

Samtidigt är 2019 ett ovanligt viktig europeiskt år med EU-val, brexit och en ny kommission och flerårsbudget.

Men i fredagens partiöverenskommelse saknas i stort sett punkter som rör utrikes- och EU-politik. Endast sex av dem, fem miljöfrågor och en fråga om trålfiske, har koppling till EU. Se faktaruta.

Eskil Erlandsson (C), EU-nämndens vice ordförande, vars parti spelat en nyckelroll i uppgörelsen, tror inte heller att den svenska EU-politiken ”påtagligt” kommer att förändras av uppgörelsen.

– De flesta EU-frågor kommer att avgöras i EU-nämnden som vanligt.

Varför finns det inga EU-visioner med förutom miljöfrågor?

– De frågor som inte finns med är frågor som man inte kunnat komma överens om eller frågor som inte varit på bordet, säger Eskil Erlandsson. Han hade gärna sett att man varit överens i frågan om EU:s sociala pelare.

Erlandsson anser inte att Sverige ska stödja införandet av nya sociala rättigheter och en arbetsbyrå, något som Löfvenregeringen slogs för under förra mandatperioden. Men frågan har S och MP inte velat ta upp i förhandlingarna, uppger han.

Eskil Erlandsson noterar också att inte bara utrikespolitiska överenskommelser saknas i fyrpartiuppgörelsen, utan också kulturpolitik.