Marita Ulvskog har lett förhandlingarna mellan parlamentet, rådet och EU-kommissionen gällande cancerframkallande ämnen på arbetsplatserna.

Bild: EU-parlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Tuffare tag mot cancer på arbetsplatser i EU

På torsdag kom EU:s lagstiftare överens om nya regler för att minska cancerframkallade ämnen på arbetsplatser. Och även om det inte väntas ändra de svenska arbetsmiljöreglerna är det viktigt för Sverige säger EU-parlamentarikern Marita Ulvskog som lett förhandlingarna.

Cancer är den enskilt största hälsorisken för arbetstagare i EU och över 50 procent av de arbetsrelaterade dödsfallen i EU beror på cancer.

EU-kommissionen föreslog därför för tre år sedan en uppdatering av de tillåtna gränsvärdena för cancerframkallande ämnen.

Tisdagens uppgörelse, som innebär att fem nya cancerframkallande kemikalier läggs till bland de ämnen som arbetsgivare inom EU måste begränsa, var det tredje och sista steget i kommissionens uppdatering.

– Nu tar vi ett steg till i kampen mot cancern, säger EU-parlamentarikern Marita Ulvskog (S), som lett förhandlingarna.

– Människor ska inte dö av sina jobb.

Kommer rädda 100 000 liv

Enligt en konsekvensstudie som kommissionen lät göra innan de presenterade sitt förslag kommer detta att rädda 100 000 liv under de närmaste 50 åren.

Sverige tillhör de EU-länder som sedan tidigare haft skarpa regler kring cancerframkallande ämnen. Det svenska arbetsmarknadsdepartementet kommer att behöva närmare studera huruvida EU:s nya gränsvärden kan innebära någon ytterligare skärpning av svenska regelverk –  men generellt väntas de vara inom ramarna för gällande regler.

– I stort respekterar Sverige redan de här gränsvärdena. Men det är viktigt att vi inte behöver konkurrera med omvärlden med hjälp av usla arbetsvillkor som riskerar att orsaka cancer, säger Marita Ulvskog.