Hoppa till huvudinnehåll
Annons
Hoppa till fördjupning
– Det är tydligt att dubbla budskap och villfarelser präglar socialdemokratins Europapolitik, skriver Jörgen Warborn (M).

Debatt: Debatt: Inget EU-kompromissande om svensk välfärd

Jörgen Warborn (M) 12 februari 2019

Sverige ska inte kompromissa om arbetsmarknadspolitik, familjepolitik och jämställdhetsåtgärder med Polen, Italien och Rumänien. Välfärdens utveckling i Sverige ska inte styras av EU-kommissionen och Europaparlamentet.  Det är beklagligt och oroväckande att Socialdemokraterna inte är lika tydliga om detta som vi moderater, skriver Jörgen Warborn (M) kandidat i EU-valet.

EU är fundamentalt för sammanhållningen, tillväxten och säkerheten i Europa. Det är enbart genom samarbete som Europas länder kan bidra till färre handelshinder, ökad säkerhet och större möjligheter för Europas medborgare. Därför måste EU-samarbetet värnas och vässas.

Men EU-samarbetet har tydliga begränsningar och måste så ha. Många av Europas stora samhällsutmaningar måste fortsatt hanteras av medlemsstaterna själva. Bland EU:s medlemsländer finns en mängd frågor som bör beslutas lokalt, nationellt eller av enskilda medborgare själva. Förutsättningarna att hantera olika samhällsproblem ser olika ut mellan medlemsländerna, samtidigt som nationella intressen och traditioner medför att åtgärderna skiljer sig åt markant och måste så också få göra. Social- och arbetsmarknadspolitiken är ett tydligt exempel på det. Därför är det oroande att antagandet av den sociala pelaren riskerar att undantränga respekten för medlemsstaternas självbestämmande.

Arbetsmarknadspolitik, familjepolitik och jämställdhetsåtgärder

Sverige ska inte kompromissa om familjepolitik, aborträtt och jämställdhetsåtgärder med Polen, Italien och Rumänien. Framtiden för svensk arbetsmarknad ligger inte i detaljregleringar från Bryssel. Välfärdens utveckling i Sverige ska inte styras av EU-kommissionen och Europaparlamentet. Här är vi moderater tydliga. Det är beklagligt och oroväckande att Socialdemokraterna inte är det.

Med den sociala pelaren är EU på väg att få betydande inflytande över Sveriges social- och arbetsmarknadspolitik. Helt nyligen har Rådet och EU-parlamentet beslutat om tvingande regler för föräldraledighet. Samtidigt behandlas nu en uppdatering av arbetsvillkorsdirektivet, som riskerar att göra svenska kollektivavtal till föremål för reglering på EU-nivå. Det här är i grunden en politik som slår in på en principiellt farlig riktning. En riktning som innebär att man går långt bortom den typ av lagstiftning som EU borde ägna sig åt.

Fel väg för den Europeiska unionen

Vi moderater anser att det här är fel väg för den Europeiska unionen. Det är beklagligt att se att de svenska socialdemokraterna nu har anslutit sig till hejarklacken till den sociala pelaren. Även om de i vissa stunder inte vill erkänna det rakt ut.

Socialdemokraterna har nu röstat för att den sociala pelaren ska kunna omsättas till konkreta lagförslag. Just det som Stefan Löfven 2018 tydligt angav inte skulle ske. Stefan Löfven och Marita Ulvskog kallade den befogade kritiken om att den sociala pelaren skulle innebära en omfattande utökning av EU:s makt för ”myt” och ”skröna”. Det är tydligt att dubbla budskap och villfarelser präglar socialdemokratins Europapolitik.

Socialdemokraterna talar med kluvna tungor

Socialdemokraterna som så ofta slår sig för bröstet som beskyddare av den svenska modellen och vår socialpolitik bidrar nu till att urholka Sveriges makt över vår arbetsmarknad och sociala frågor. De tidigare vännerna av subsidiaritet och den svenska modellen i Socialdemokraterna har talat med kluvna tungor och fört väljarna bakom ljuset.

Hela idén om att EU ska råda över medlemsländernas social- och arbetsmarknadspolitik är ett hot mot subsidiariteteten och EU:s grundtanke. Social- och arbetsmarknadspolitiken är en nationell angelägenhet och måste så förbli. Det är av vikt framför allt ur ett demokratiskt perspektiv, men även för att arbetsmarknadens funktion och omfattning samt de olika sociala problemen ser olika ut i medlemsländerna.

På sikt riskerar den här utvecklingen att skada förtroendet för den Europeiska unionen och vår gemensamma förmåga att inom unionen driva en politik med brett folkligt stöd som kan tackla samhällsproblemen med kraft.

Jörgen Warborn (M)

Riksdagsledamot och kandidat till Europaparlamentet

Beskriv vad som behöver rättas.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Här kan du tipsa Europaportalen. Tänk på att vara så utförlig som möjligt annars kanske vi inte kan arbeta vidare med uppgifterna. För att vi ska kunna arbeta med ett tips underlättar det om du lämnar en e-postadress eller telefonnummer. Du kan också välja att vara anonym genom att ange en tillfällig e-postadress, exempelvis gmail. Europaportalen kan garantera fullständigt källskydd enligt grundlagen.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Annonser
annons LO
annons
annons
Fackliga Brysselkontoret

Missa inget

Europaportalens nyhetsbrev ger dig koll.

Annonser
annons LO
annons
annons
Fackliga Brysselkontoret