Hoppa till artikelns andra spalt.

Freedom House: Ungern inte längre helt fritt

Ungern är det första EU-landet som inte längre kan betraktas som helt fritt, enligt Freedom House.  Den ungerska regeringen skyller resultatet på George Soros. 

Den amerikanska organisationen Freedom House betygsätter varje år världens länder efter graden av civila och politiska fri- och rättigheter. I den senaste rapporten faller Ungern ur kategorin ”fritt” till att klassas om ”delvis fritt”. Detta gör Ungern till det enda EU-landet som inte kategoriseras av Freedom House som fritt.

”I Ungern har premiärminister Viktor Orbán lett en av de mest dramatiska tillbakagångarna som Freedom House mätt i EU”, heter det i rapporten.

Organisationen motiverar förändringen så här:

”Ungerns status dalade från fri till delvis fri på grund av återkommande attacker på landets demokratiska institutioner av premiärminister Viktor Orbáns Fidesz-parti som använt sin supermajoritet i parlamentet för att införa begränsningar på eller kontroll över oppositionen, media, religiösa grupper, akademi, icke-statliga organisationer, domstolar, asylsökande och den privata sektorn sedan 2010.”

Jämfört med fjolårets index är det främst civila rättigheter, där bland annat yttrandefrihet och rättsstatlighet ingår, som försämrats i Ungern.

Även andra index som försöker beskriva läget för demokrati och andra fri- och rättigheter har under de senaste åren visat en negativ utveckling i Ungern. Den tyska stiftelsen Bertelsmanns årliga demokratiindex visade i höstas exempelvis att den ungerska demokratin försämrats markant sedan 2014. I början av året rankade också den brittiska tidningen The Economist Ungern som det minst demokratiska EU-landet efter Rumänien och Kroatien.

Annons

Skyller på Soros

I ett uttalande försvarar den ungerska regeringen sig dock med att Freedom House får pengar från premiärminister Viktor Orbáns ärkefiende, den ungersk-amerikanske miljardären George Soros.

”Tillsammans med de andra Soros-organisationerna attackerar den Ungern eftersom ungrarna har beslutat att vi inte vill att de ska göra ett invandringsland av vårt hemland”, heter det.

Freedom House har tidigare meddelat enligt nyhetsbyrån AP att man inte fått något finansiellt stöd från Soros under 2017 och 2016, men att man under under 2015 fick ett stöd på motsvarande 0,5 procent av organisationens budget.

Sverige i topp

Sverige hör tillsammans med Norge och Finland till de tre länderna i både EU och världen med full poäng: 100.

I Europa som helt räknas fyra länder som ”inte fria”: Turkiet, Ryssland, Vitryssland och Azerbajdzjan.