Italien är ett av de länder vars statsskuld riskerar att växa än mer de kommande åren enligt en ny rapport från EU-kommissionen.

Bild: pxhere

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-länders skulder riskerar att skena iväg

Höga statsskulder kan vålla allvarliga problem i flera EU-länder varnar EU-kommissionen. Svensk nationalekonom pekar särskilt ut Italien och Frankrike som riskländer.

Enligt en ny rapport från EU-kommissionen om EU-ländernas offentliga finanser har statsskulderna sjunkit de senaste åren och bedöms fortsätta minska i de flesta länder.

Men i flera länder ser man en risk för att statsskulderna antingen kommer att öka eller fortsätta ligga på hög nivå medellång sikt: Belgien, Spanien, Frankrike, Italien, Ungern, Portugal och Storbritannien. För alla dessa länder anses det finnas en stor risk för att statsskulden blir ohållbart hög på medellång sikt.

Kommissionens rapport, som ska tas upp vid finansministrarnas möte nästa vecka, konstaterar att EU-ländernas statsskuld under 2018 utgjorde 81 procent av bruttonationalprodukten, BNP, och förutser att den kommer sjunka till 72 procent av BNP till år 2029. Det vill säga den kommer fortfarande ligga på en högre nivå än det tak på 60 procent av BNP som anges i EU-överenskommelsen om sunda statsfinanser, den så kallade stabilitets- och tillväxtpakten från 1997.

Varnar för lågkonjunktur

Rapporten uppmanar länder i farozonen att ta tag i sin statsskuld nu, innan en annalkande lågkonjunktur väntas slå till mot Europa.

I förra veckan kom uppgifter om att den italienska ekonomin backat för andra kvartalet i rad. Och av de sju länder som kommissionen betraktar som högriskländer på medellång sikt är Italien värst ute – enligt rapporten riskerar landet att få en statsskuld på 146,5 procent år 2029.

Bara ett EU-land anses av kommissionen befinna sig i akut fara inom det närmaste året – Cypern. Detta eftersom Cypern tog lån för att stötta sina krisande banker under 2018 och statsskulden skenade.

Nationalekonom ser fler i akut risk

Nationalekonomen Mats Persson, som skrivit om Europas skuldkris, tycker att det verkar väl optimistiskt att bara Cyperns ekonomi skulle befinna sig i en akut risk. Han förklarar att länder i samband med en lågkonjunktur får mindre intäkter och därför tvingas spä på sina statsskulder – något ett land som Sverige, med låg statsskuld, klarar av. Men inte de länder som redan har en hög statsskuld.

– Italien och Frankrike tycker jag är i farozonen. De kommer att drabbas av lågkonjunkturen och då kommer deras statsskulder definitivt att öka, säger Mats Persson.

Han menar dessutom att dessa länder riskerar att påverka den ekonomiska utvecklingen för hela EU.

– Italien och Frankrike är de länder jag oroar mig mest för. Till skillnad från Grekland som ju räddades av övriga EU kan de inte räddas [genom nödlån från EU och IMF till exempel]. De är för stora.

Enligt rapporten är Sverige ett lågriskland vad gäller finansiell stabilitet såväl på kort som på lång sikt. Det beror dels på en låg statsskuld, dels på att Sverige har ett pensionssystem som inte riskerar att gå med underskott.