Annons

Hoppa till artikelns andra spalt.

Sverige kan få tredje lägsta tillväxten i EU

EU-kommissionen bedömer att Sverige i år kommer att ha den tredje lägsta ekonomiska tillväxten av alla medlemsländer. Samtidigt skriver man ned prognosen för hela EU eftersom ”exceptionellt stor osäkerhet” råder.

Förväntningarna på EU-ländernas ekonomiska tillväxt har under de senaste månaderna dämpats. Läget i världen gör att EU-kommissionen återigen får skriva ned sin prognos.

– Man kan inte glömma det faktumet att det handlar om en tillväxt som bromsar in, sade EU:s ekonomikommissionär, den franske socialdemokraten Pierre Moscovici, när han på torsdagen presenterade kommissionens ekonomiska vinterprognos.

Tillväxten i EU som helhet i beräknas i år bli 1,5 procent och nästa år 1,7 procent. Jämfört med den senaste prognosen från i höstas är det för båda åren en nedjustering från 1,9 respektive 1,8 procent.

Moscovici motiverar justeringen med bland annat ett osäkrare internationellt läge med sämre tillväxt i stora ekonomier som Kinas, fortsatta bankrisker i euroländerna och ett eventuellt oordnat brittiskt EU-utträde i nästa månad.

Trots detta beräknas alla EU-länder ekonomier växa i år och nästa.

Tredje sämsta tillväxten i Sverige

Även prognosen för Sverige justeras ned för 2019 och 2020. Under nästa år beräknas den svenska tillväxten till 1,3 procent – den tredje lägsta i unionen. I sin rapport skriver kommissionen att Sverige hade stark ekonomi under 2018 men att denna i år kan ändras till det sämre.

”[Sveriges] tillväxtfart ser ut att försvagas. Detta är delvis en konsekvens av den förväntade nedgången för Sveriges huvudsakliga handelspartner men beror även till stora delar på försvagad inhemsk efterfrågan och nedkylning på arbetsmarknaden”, skriver kommissionen.

Stor osäkerhet med sämre utsikter

Kommissionen gör i samband med sina prognoser även en analys över hur händelser i världen kan komma att påverka tillväxten. Här ser man en tydlig negativ utveckling.

– EU-ekonomin står inför en exceptionellt stor osäkerhet som skulle kunna tynga [ekonomin] mer än vi nu räknar med, sade Moscovici och pekade på bland annat brexit och osämjan mellan USA och Kina.