Andel kvinnliga chefer ökar men Sverige inte i EU-topp

Sverige hamnar först på sjunde plats i EU över länder med mest jämställda arbetsplatser när det gäller andelen kvinnor och män som chefer.

Under 2017 var andelen kvinnor på chefspositioner i Sverige 42,5 procent, visar en sammanställning från Eurostat. Det är över EU-snittet men resulterar bara i en sjunde plats i EU efter Ungern. Det är länder i forna östblocket som ligger före Sverige med Lettland och Bulgarien i toppen.

För Sveriges del är det dock en förbättring jämfört med tidigare, så sent som 2010 låg andelen kvinnliga chefer i Sverige under EU-genomsnittet. Minst andel kvinnliga chefer har Luxemburg, endast 15 procent.

Bättre i svenska bolagsstyrelser

När det gäller andelen kvinnor i bolagsstyrelser ligger Sverige bättre till. Endast Frankrike och Italien hade under 2018 en hög andel kvinnor på sådana poster än Sverige. Båda länderna har lagstadgade kvoter till bolagsstyrelser vilket Sverige inte har. Till skillnad från chefsposter har de väst- och nordeuropeiska länderna en högre andel kvinnor i bolagsstyrelser än i öst och söder.

Situationen har förbättrats i de flesta medlemsländer sedan 2003 då de första uppgifterna finns. Då, för 16 år sedan, var endast 8,5 procent av styrelsemedlemmar kvinnor, en siffra som i dag mer än tredubblats.

Sämre bland vd:ar

Könsfördelningen ser generellt sämre ut när det kommer till de högsta posterna i ett företag: vd:arna. Där låg EU-genomsnittet i fjol på knappt 17 procent – alltså en av sex vd:ar är kvinnor. Sverige ligger högre med knappt var fjärde vd som kvinna men även här är andelen högre i de östliga medlemsländerna med Litauen i topp.