Hoppa till artikelns andra spalt.

Asylansökningar fortsätter att minska i EU

I Sverige minskade antalet nya asylansökningar med en femtedel under 2018 jämfört med året innan.

Antalet nya asylansökningar i EU-länderna under 2018 minskade med drygt en tiondel jämfört med föregående år, visar siffror från Eurostat. Runt 580 000 personer lämnade in en asylansökan för första gången under 2018.

Klart flest ansökningar lämnades in i Tyskland, drygt 160 000. I Sverige inkom 18 000 ansökningar vilket är det lägsta antalet sedan åtminstone 2008. Sett till befolkningsmängden hamnar Sverige på en sjätte plats med 1 800 ansökningar per en miljon invånare.

Jämfört med rekordåret 2015 har antalet asylansökningar minskat i en majoritet av EU-länderna.