EU-länder avvisar svart lista med penningtvättsstater

EU:s medlemsländer sade i dag torsdag nej till EU-kommissionens svarta lista över 23 länder och territorier där risken för penningtvätt och terrorfinansiering anses vara stor. Enligt svenska EU-tjänstemän har arbetet med listan varit undermåligt.

EU:s justitie- och inrikesministrar avvisade i dag EU-kommissionens lista över länder där risken för att penningtvätt och terrorfinansiering förekommer, anses som hög.

Redan tidigare i veckan hade samtliga medlemsländers förhandlare enats om att säga nej till listan, uppger Louise Petersen, attaché för finansmarknadsfrågor på svenska EU-representationen i Bryssel för Europaportalen.

– Det har varit en extremt otillfredsställande konsultation från kommissionens sida och man har inte heller konsulterat berörda länder innan de sattes upp på listan, uppger hon.

"Noggrann analys"

Men EU-kommissionens talesperson Margaritis Schinas beklagade i dag att listan inte godkänts och förklarade att kampen mot penningtvätt och terrorfinansiering är en huvudprioritering för Juncker-kommissionen. Han avvisade kritiken:

Annons

– Kommissionen har genomfört en noggrann analys, baserad på gedigen metodik som varje medlemsstat konsulterats i och som publicerades i juni förra året, sade Schinas som uppgav att det funnits en stor transparens kring hur listan slagits fast.  

Både USA och Saudiarabien har sedan den publicerades den 13 februari rest invändningar mot den. Exempelvis har USA protesterat mot att amerikanska Samoa, Jungfruöarna, Puerto Rico och Guam jämförs med länder som Nordkorea, Libyen och Syrien.

Men enligt Louise Peterson och hennes kollega Markus Forsman, kansliråd på finansdepartementet, är det inte lobbyism från dessa eller andra listade länder som är orsaken till ministrarnas kritik.

– Syftet med att ha en lista över högrisktredjeländer är att ge upphov till reform i de här länderna. Då måste det också vara jättetydligt varför man hamnar där, hur man kan tas bort från listan och vilken typ av engagemang EU ska ha för att driva på förbättringar, säger Markus Forsman.

Första gången

Han uppger att huvudkällorna till underlaget för kommissionens arbete är den mellanstatliga Arbetsgruppen för finansiella åtgärder, FATF, där Sverige är en av 38 medlemmar, EU:s utrikestjänst och den europeiska polisbyrån Europol.

FATF har en liknande förteckning över länder och territorier där penningtvätt misstänks. Men det är första gången som EU tar fram en sådan, något som krävs enligt det nya, omgjorda penningtvättdirektivet. Även EU-parlamentet ska ta ställning till vad man anser om kommissionens svarta lista, vilket väntas ske under en omröstning på tisdag.