Malmö är en av de platser i Sverige där över 40 procent av väljarna inte vet vilket parti de ska rösta på EU-valet. Det framgår av en Sifoundersökning som Europaportalen beställt.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Fyra svenska partier kan fördubblas i EU-valet

Trots att EU-valet närmar sig har andelen osäkra väljare inte minskat. En ny Sifoundersökning som Europaportalen har beställt visar också att fyra partier nu ser ut att fördubbla sina platser i Europaparlamentet.

På tisdagen kunde Europaportalen rapportera att det relativt höga intresset för att rösta i EU-valet står sig sedan förra Sifomätningen i februari.

Dagens Sifoundersökning som Europaportalen beställt visar ett ökat och statistiskt säkerställt väljarstöd för Miljöpartiet på en månad upp från 6,4 procent till dagens 8,1 procent. Det innebär ett fall från förra EU-valets stöd på 15,4 procent men samtidigt ett betydligt bättre resultat än i riksdagsvalet.

– Det verkar som att Miljöpartiet går bättre i EU-val än i riksdagsval. Dels beror det på att miljö och klimat ofta är kopplat till internationellt samarbete vilket gynnar Miljöpartiet men också att partiet har fler väljare än andra partier som faktiskt går och röstar, säger Toivo Sjörén, opinionschef på Sifo.

Kristdemokraterna får i denna undersökning 10,4 procent. Det är en uppgång från förra månadens 8,6 procent och precis inom gränsen till att vara statistiskt säkerställt. Det betyder att man statistiskt sett kan vara nästan helt säker på att en förändring verkligen har hänt.

– Jag tror att förändringen beror på att Kristdemokraterna har medvind i svensk politik och inte att det är knutet till några EU-valsfrågor, säger Toivo Sjörén.

 

Parti Sifo mars 2019 Sifo februari 2019 EU-valet 2014
Moderaterna 16,2 16,4 13,7
Centerpartiet 7,1 5,8 6,5
Liberalerna 4,0 3,7 9,91
Kristdemokraterna 10,4 8,6 5,93
Socialdemokraterna 25,2 27,5 24,19
Vänsterpartiet 8,6 10,0 6,3
Miljöpartiet de gröna 8,1 6,4 15,41
Sverigedemokraterna 17,3 18,0 9,67
Feministiskt Intiativ 1,5 1,2 5,49
Övriga partier 1,5 2,4 2,96

 

Osäkra väljare kan avgöra
Undersökningen visar också att gruppen osäkra är fortsatt mycket stor, mer än var tredje väljare. Trots att det bara återstår två månader till valet har denna grupp inte minskat i storlek.

– I riksdagsval är vanligen 10–12 procent av väljarna tveksamma men här är det 35 procent, det är en väldigt hög siffra. Det innebär att ovanligt många är mer påverkningsbara än i ett riksdagsval. Utrymmet för överraskningar är därför relativt stort, säger Toivo Sjörén.

De mest osäkra väljarna, som ska rösta men inte vet på vilket parti, är kvinnor under trettio år där drygt 45 procent inte bestämt sig och mellan 39–44 procent av alla väljare i Göteborgsområdet, Blekinge och Skåne, inklusive Malmö.

För de stora partierna – Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Moderaterna – är läget statistiskt sett oförändrat sedan februarimätningen. Jämfört med förra EU-valet går Sverigedemokraterna fram kraftigt och fördubblar sina mandat i Europaparlamentet men även Socialdemokraterna och Moderaterna ser ut att gå fram.

– Utmaningen för både Sverigedemokraterna och Moderaterna är att de har ett betydligt lägre valdeltagande än andra partier. De måste hitta frågor för att verkligen mobilisera sina väljare, säger Toivo Sjörén.

Om dagens undersökning också blir valresultatet kommer Liberalerna att ha kvar ett mandat i Europaparlamentet. Sverigedemokraterna fördubblar sina mandat från två till fyra platser. Vänsterpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna får två mandat var vilket också är en fördubbling jämfört med den nuvarande mandatfördelningen. Medan Miljöpartiet halverar sina platser från fyra till två och Feministiskt Intiativ förlorar sitt enda mandat och åker ur parlamentet. Övriga partier får samma antal platser som idag.