EU-kommissionens förste vice ordförande, den nederländske socialdemokraten Frans Timmermans.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Nya sätt att tackla demokratibrist i medlemsländerna sökes

EU-kommissionens vice ordförande Frans Timmermans tycker att medlemsländerna är alltför motvilliga att påpeka demokratiska brister i andra medlemsländer och drar igång en debatt om att stärka granskningen av rättsstatens principer. Samtidigt inleds ett nytt förfarande mot Polen och Rumänien varnas skarpt.

Polen och Ungern specialgranskas i dag av EU för att bryta mot grundläggande principer som unionen bygger på. I Polen rör det sig främst om nya lagar som hotar domstolsväsendets oberoende medan Ungern kritiseras på en rad punkter.

Men många anser att EU:s verktyg för att hantera misstänkta överträdelser i medlemsländerna i dagsläget är otillräckliga. Därför lanserade EU-kommissionen på onsdagen en uppmaning till alla berörda att föreslå nya sätt att komma till rätta med problemet med bristande rättsstatlighet.

– Tyvärr har bekymren kring rättsstatsfrågor mångdubblats i EU under de senaste åren. Det finns ett växande samförstånd att det behövs ytterligare sätt att skydda rättsstaten i hela EU, sade EU-kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans som ansvarar för frågan.

Han beklagar att medlemsländerna i ministerrådet inte står upp för rättsstatens principer och undviker att kritisera länder som Polen och Ungern.

– Det finns fortfarande en motvilja bland medlemsländerna att hantera svåra frågor hos varandra. Vi är väldigt kritiska och tuffa mot kandidatländer som vill gå med i EU men när länderna väl är med blir vi mer tveksamma att ta itu med problemen, sade Timmermans.

Kommissionen bollar nu vidare till medlemsländerna, civilsamhället, EU-parlamentet och andra intressenter att komma med förslag på hur EU bättre ska förebygga och komma till rätta med länder där rättsstatligheten hotas.

Debatten har redan kommit igång och bland annat högergruppen EPP:s kandidat till att bli kommissionens nästa ordförande, Manfred Weber, har redan presenterat sitt förslag. Det har även Tysklands och Belgiens EU-ministrar gjort och svenska Socialdemokraterna har liknande planer.

I juni ska kommissionen presentera att skarpt förslag efter att ha samlat in alla åsikter och inspel.

Nytt förfarande mot Polen

Frans Timmermans meddelade samtidigt att EU-kommissionen har beslutat att inleda ytterligare ett så kallat överträdelseförfarande mot den polska regeringen för att underminera rättsstatligheten. Det handlar om ett disciplineringssystem som kommissionen anser vara ett hot mot de polska domarnas och domstolarnas oberoende.

– Huvudsyftet med det här systemet är att systematiskt underkasta domare politisk kontroll från regeringen. Detta har en tydligt avkylande effekt på domares verksamhet, sade Timmermans.

Den polska regeringen har nu två månader på sig att svara på kommissionens invändningar.

Rumänien varnas skarpt

Förutom Polen och Ungern har den demokratiska utvecklingen i Rumänien på sistone kritiserat. På onsdagen utfärdade kommissionen sin första varning till landets regering för dess försök att bland annat urvattna korruptionslagar.

Timmermans kritiserade i synnerhet det förslag som ger höga politiker och tjänstemän som dömts för korruption straffrihet.

– Trots konstruktiva dialoger har vi tyvärr inte kunna fastslå att Rumänien är på rätt väg, sade Timmermans.

Om förslaget blir verklighet kommer kommissionen att agera ”inom några dagar”. Timmermans sade att man varit i kontakt med den rumänska regeringen och uppmärksammat den på över 40 problemområden.