Hoppa till artikelns andra spalt.

Minskat förtroende för domstolar oroar EU-kommissionen

EU-kommissionen ser en oroande negativ trend för rättsväsendets oberoende i vissa medlemsländer. Detta trots att domstolarna blir allt effektivare på att hantera fall. Huvudförklaringen är, enligt en stor undersökning, politikers påverkan på domstolarna.

– Utmaningarna för rättsstatligheten växer i vissa länder. De nödvändiga reformerna av rättsväsendet smutsas ned av en extremt politiserad debatt, sade EU:s justitiekommissionär Vĕra Jourová på fredagen.

EU-kommissionen har åter tagit tempen på medlemsländernas rättsväsenden och frågat medborgarna hur de ser på domstolars och domares oberoende. Jourová presenterade den sjunde rapporten – den rättsliga resultattavlan som det heter på EU-jargong – i förra veckan.

Hon pekade på ett blandat resultat – i vissa EU-länder sker förbättringar inom rättsprocesserna medan det i andra går åt fel håll.

Ökad effektivitet innebär inte ökat förtroende

– Under de senaste åren ser vi en positiv trend när det gäller domstolarnas effektivitet, sade Jourová och tillade att de bland annat blir snabbare på att lösa tvister.

Justitiekommissionären underströk dock att det i studien inte finns något tydligt samband mellan att domstolarna blir effektivare och en positiv uppfattning om deras oberoende. Tillsammans med resultattavlan presenterades även en opinionsundersökning som tillfrågat såväl allmänhet som företag om deras syn på domstolarnas oberoende.

Hon tog Polen och Ungern som exempel. Båda länderna har av EU-kommissionen och andra internationella aktörer kritiserats för att underminera rättsväsendet. Men processtiden i Polen är enligt Jourová samtidigt bättre än snittet i EU och Ungern är bland de bästa när det gäller att snabbt lösa förvaltningsfrågor.

Samtidigt menar kommissionären att allmänhet och företag ser ett ökat politiskt tryck på domstolarna i Polen under de senaste åren, som därmed minskar rättsväsendets uppfattade oberoende. Hon pekar på en liknande trend i Ungern.

– Domares och domstolars oberoende är ett fortsatt problem i vissa medlemsländer. Vi ser att politikers inblandning eller påverkan är den huvudsakliga orsaken bland både privatpersoner och företag bakom den uppfattade bristen på oberoende.

Störst förtroende i Danmark

Fredagens undersökning visar att danskar har störst förtroende för att deras domstolar är oberoende. Sverige hamnar på plats fyra efter Österrike och Finland. Svenska företagare har ännu mindre förtroende för det svenska rättsväsendet – där hamnar Sverige först på plats nio.

Lägst tillit till att domstolarna är oberoende har kroaterna.

Rättssäkerhet viktigt för EU:s funktion

Kommissionens genomgång syftar till att hjälpa medlemsländerna att förbättra sina rättssystem genom att jämföra dem med övriga medlemsländer inom bland annat civilrätt, handelsrätt och förvaltningsrätt.

– Om rättsväsendet i ett land inte fungerar kommer det att påverka hela EU eftersom vi förlitar oss på ömsesidig tillit, sade justitiekommissionär Vĕra Jourová.