Hoppa till artikelns andra spalt.

Ranking: Svenska EU-politiker långt ifrån klimatvänligast

De svenska EU-parlamentarikerna får långt ifrån högst betyg när en stor europeisk miljöorganisation rankar deras klimatröster under mandatperioden. Sämst betyg får dock de polska ledamöterna som klassas som ”klimatdinosaurier”.

Inför förra EU-valet 2014 sade svenskarna i en opinionsundersökning som Europaportalen beställt att klimatet var den viktigaste frågan för dem. Även inför det kommande EU-valet i maj pekar svenskarna ut klimatet som viktigast.

Paraplyorganisationen för europeiska miljöorganisationer, CAN, har gått igenom tio enligt dem viktiga omröstningar i EU-parlamentet under den senaste mandatperioden och sammanställt hur de 751 ledamöterna röstat och rankat dem på en skala från noll till hundra.

I genomsnitt får de svenska parlamentarikerna knappt 49 procent vilket placerar dem på en åttonde plats bland de 28 medlemsländerna – tydligt efter klimatettan Spanien vars ledamöter i genomsnitt får 65 procent.

Polen i botten – bara ”dinosaurier”

Klart minst poäng får de polska ledamöterna, endast fyra procent i genomsnitt. Alla de åtta polska partierna rankas som klimatdinosaurier och allra sämst enligt CAN:s ranking är regeringspartiet Lag och rättvisa med två procent. Inget annat land har Europaparlamentariker som uppvisar lika stort motstånd mot en skärpt klimatpolitik som Polen.

Vänsterpartiet i topp i Sverige

Bland de svenska partierna rankas Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna högst och som ”försvarare” av klimatet enligt CAN. I botten hamnar Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna vilka får epitetet ”dinosaurier”.

Annons

”De konservativa Moderaterna så väl som Kristdemokraterna, som båda ingår i EPP-gruppen, misslyckas tydligt att vidkännas det kristallklara budskapet från klimatforskare från hela världen och från Sveriges för närvarande mest kända medborgare, Greta Thunberg”, skriver CAN i sin rapport.

Gröna gruppen grönast

Tre av de åtta partigrupperna i EU-parlamentet klassas som ”klimatförsvarare”: den gröna gruppen, vänsterpartistiska GUE/NGL och socialdemokratiska S&D.

De tre högergrupperna EPP, ECR och ENF klassas som ”klimatdinosaurier” medan liberala Alde och EU-kritiska EFDD intar en mellanplacering som ”försenare”.